Vattenuppvärmning närvärme

Varmvattenberedaren är en viktig del i värmesystemet. Den skall inte bara innehålla varmvatten. Det är även viktigt att den energi som gått åt att producera varmvatten inte bara slösas bort genom en undermålig isolering. Även hur värmen avges i varmvattenberedaren är av största vikt. Sedan har man naturligtvis volymen som måste stämma efter behovet.

Viessmann har länge haft som ambition att så lite energi som möjligt skall slösas bort. Därför har vi en lång erfarenhet av att på ett effektivt sätt isolera våra varmvattenberedare. Vi har även olika utbud vad det gäller material. Har ni höga sanitära behov, finns naturligtvis varmvattenberedare i högkvalitativt rostfritt material. Har ni ett mer vardagligt behov, eller har hög kalkhalt i vattnet, går det bra att använda varmvattenberedare med emalj.

Vill ni producera varmvatten via solpaneler, så går det utmärkt. Då finns det varmvattenberedare med en extra solslinga i botten för att på effektivaste sättet överföra energin till varmvattenberedaren.