Uppvärmning med gas – En ren affär

Med en kondenserande gaspanna gör man stora besparingar med en en oslagbar verkningsgrad på 98 procent. Man gör inte enbart en ekonomisk besparing, utan bidrar även aktivt till att reducera utsläpp och skonar miljön. Det kallar vi en ren affär.

Våra kondenserande gaspannor har med Lambda Pro Control redan framtiden inbyggd. Den kontrollerar och justerar förbränningen automatiskt för olika gaskvaliteter och optimerar förbränningen för den gassorten, inklusive inblandning av biogas.

Utnytja även gratis solenergi till din uppvärmning. Alla pannor från Viessmann är förberedda för att kombineras med solvärme. Viessmann systemteknink garanterar optimal samverkan mellan alla våra komponenter för ett komplett system.

Inox-Radial-värmeväxklare i högkvalitativt rostfritt stål

Uppvärmning med gas - resurseffektivt med kondenseringsteknik

Kondenserande pannor återvinner nästan helt värmen från avgaserna tillbaka till värmesystemet. För att utföra detta har Viessmann utvecklat en Inox-radialväxlare i högsvalitativt rostfritt stål, som är optimerad för att på effektivaste sätt kyla avgaserna och ta tillvara den energi som finns i dessa och föra tillbaka den in i värmesystemet.

Inox-Radialväxlaren i högkvalitativt rostfritt stål i Kombination med MatriX-Gasbrännare garanterar en hög energieffektivitet samt en hög komfort. Då får man ett effektivt och komfortabelt system som optimerar energin och värmekostnaden, samtidigt som man reducerar utsläppen.