Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Bergvärme för bergvärmepump

Fråga en expert om råd
Foto: © mylisa / Shutterstock.com

Förutom jordvärme använder många systemägare bergvärme för att utvinna den värme som finns lagrad i marken för sin bergvärmepump. Det finns flera skäl till detta.

Hur fungerar bergvärme?

För att få tillgång till denna värmeenergi måste ett eller flera borrhål borras i förväg. Dubbla U-rör sätts in i borrhålen och tätas med en betongblandning. I rören cirkulerar en saltlösning (frostbeständig vätska) som tar upp den värmeenergi som finns lagrad i marken och överför den till bergvärmepumpen. Den senare använder denna värme för att förånga ett köldmedium.

Därefter följer den kompressionsprocess som är typisk för värmepumpar. I denna process komprimeras det avdunstade köldmediet tills det når den temperatur som krävs för att användas för uppvärmning och tappvarmvattenuppvärmning. Du kan läsa mer om hur processen fungerar i detalj i avsnittet Hur en värmepump fungerar.

Bergvärme kräver inte att hela gårdne rivs upp

Ett av de viktigaste skälen till att använda bergvärme är det mycket begränsade installationsavtryck. Själva den enskilda sonden är knappt bredare i diameter än en CD-skiva. Det enda som behöver utrymme är fordonet som utför borrningen. En annan fördel med bergvärme är den höga effektiviteten året runt, som uppnås genom den konstant varma temperaturen djupare i marken.

Hitta rätt geotermiska sond

På cirka 15 meters djup är temperaturen konstant tio grader Celsius och fortsätter att öka ju längre ner du borrar. För att en bergvärmepump ska fungera effektivt bör källan ge högsta möjliga temperaturer. I praktiken sänks geotermiska sonder till ett djup av 40 till 100 meter. Den slutliga längden på geotermiska sonden beror på värmebehovet och markens värmeledningsförmåga. Alternativt kan flera geotermiska sonder användas i stället för en. Man måste se till att inte för mycket värme utvinns ur marken på vissa ställen, annars finns det risk för isbildning.

Med förbehåll för godkännande - håll utkik efter certifierade borrföretag

Officiellt godkännande krävs av alla som vill utvinna värme ur marken med hjälp av geotermiska sonder för bergvärmepump. Det är de lokala vattenmyndigheterna som ansvarar för godkännandet. Inom den privata sektorn kan de behöriga vattenmyndigheterna vid behov beställa experttester. I så fall är det lämpligt att kontakta en expert innan man börjar bygga. På så sätt kan verifieringar och kontroller samordnas under byggprocessen.

Sammanfattning av fördelar med bergvärme  

Förutom de ekonomiska fördelar som redan nämnts finns det andra faktorer som talar för att använda bergvärme. De viktigaste är följande:

  • Konstant och hög värme året runt
  • Kan användas för passiv kylning på sommaren
  • Säker och hållbar drift