Solcellsmoduler från Viessmann 

Bli din egen elproducent med en solcellsanläggning från Viessmann.

Fördelar med solel

  • Du blir mindre känslig för svägningar i elpriset
  • Solcellsanläggningar är i princip underhållsfria och håller länge
  • Solen är en förnybar resurs och elproduktionen innebär inga koldioxidutsläpp 

Solcellsmoduler

Genom att installera en solcellsanläggning från Viessmann kan du bli din egen elproducent. Att omvandla gratis solenergi till el för egenförbrukning är ekonomiskt intressant och kan i kombination med batterier till och med skapa ett oberoende av det allmänna elnätet.