Solceller - ström från solens energi

Solcellsmoduler från Viessmann

Med stigande energipriser bidrar ett solcellssystem till att spara pengar och även minska beroende av energileverantörer. Eftersom systemet använder den redan befintliga och fria solenergin tillkommer i princip inga driftskostnader.

Elen som du producerar kan du använda för egen konsumtion eller mata in i det allmänna nätet. På detta sätt minskar du inte bara dina värmekostnader utan lindrar också bördan på miljön och bidrar till stabiliseringen av det offentliga elnätet.

För omvandling av solenergi till likström är Viessmanns färdiga solcellsmoduler ett riktigt bra val.

Fördelar med solel

  • Du blir mindre känslig för svägningar i elpriset
  • Solcellsanläggningar är i princip underhållsfria och håller länge
  • Solen är en förnybar resurs och elproduktionen innebär inga koldioxidutsläpp 

Monokristallina och polykristallina moduler

Vitovolt monokristallina moduler är alla svarta och har en effekt på upp till 325 Wp. De polykristallina modellerna är mörkblå och uppnår output på upp till 285 Wp. Wp står för Watt peak och beskriver maximal prestanda under testförhållanden.

Speciella funktioner i Vitovolt 300

När du väljer en Vitovolt 300-modul drar du nytta av följande fördelar:

● höga effektvärden
● kompromisslös kvalitet
● omfattande produkt- och prestationsgarantier
● positiv effekttolerans i leveransläget från upp till 5 Wp
● utvecklade för enfamiljshus och för kommersiella och industriella ändamål
● optimalt hotspot-skydd
● foliering med utmärkt värme- och åldringsbeständighet
● hel aluminiumram
● högkvalitativa tätningsmedel och limning med lång hållbarhet


Solcellsmoduler

Genom att installera en solcellsanläggning från Viessmann kan du bli din egen elproducent. Att omvandla gratis solenergi till el för egenförbrukning är ekonomiskt intressant och kan i kombination med batterier till och med skapa ett oberoende av det allmänna elnätet.

Kostnadsfri rådgivning och offert

Lokal installatör

Hitta en lokal Viessmann partner för offert, installation eller service.