Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitovolt 300

Solceller

För installation på tak i småhus och flerfamiljshus samt på kommersiella och industriella lokaler.

Upp till 25 års produktionsgaranti
Snabb installation
Matchande systemkomponenter tillgängliga
Höga prestandavärden

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Upp till 25 års produktionsgaranti

På solcellsmoduler från Viessmann

Upp till 15 års produktgaranti

Från Viessmann

Matchande systemkomponenter tillgängliga

Till exempel understrukturer, anslutningskablar, växelriktare och energilagringsenheter.

Lösningar för egenförbrukning

Samt att exportera den till det allmänna nätet

Snabb installation

Genom plug-in-lösningar för elektriska anslutningar

Hög kvalitetssäkring

Certifiering enligt IEC, EEC 89/392 och skyddsklass II

Solcellsmoduler Vitovolt 300

Solcellsmoduler Vitovolt 300

Produktserien Vitovolt 300 omfattar monokristallina moduler med höga prestandavärden och övertygande moduleffektivitet. Solcellsmodulerna Vitovolt 300 kännetecknas av höga effektvärden och kompromisslös kvalitet samt av Viessmanns omfattande produkt- och effektgarantier. Dessutom levereras alla moduler endast med positiva effekttoleranser.

Modulerna passar till såväl en- och flerfamiljshus som på taket till företag och industrier. De fungerar naturligtvis även till markmonterade system, stora som små anläggningar.

I takt med att förnybara energisystem blir allt vanligare ökar viljan att själv generera el. Med kraftfulla solcellssystem finns nu möjligheten att använda gratis solenergi på ett lönsamt sätt. Genom att installera solcellsmoduler visar användaren sin ansvarsfulla inställning till miljön och bidrar aktivt till att skydda klimatet genom att minska koldioxidutsläppen.   

Med ständigt stigande energikostnader hjälper en solcellsanläggning användaren att spara pengar och minska beroendet av elbolag. Den producerade energin kan användas på plats eller exporteras till det allmänna elnätet. Tack vare lagstadgade inmatningstariffer eller besparingar genom egen förbrukning betalar sig investeringen på kort tid.

Maxa elförbrukningen i kombination med en värmepump

Om du verkligen vill dra nytta av din egenproducerade solel räcker det inte att bara försörja elförbrukare som till exempel lampor med elen. Även värmesystemet bör då försörjas med solel.

Det effektivaste sättet att generera värme med el är att använda en värmepump. Då utvinns upp till fyra kilowattimmar värme ur en kilowattimme el med hjälp av gratis naturvärme.

Särskilda egenskaper hos Vitovolt 300-modulerna

Vitovolt 300-modulerna utmärker sig genom sin design och sina mått. Vissa moduler har en svart anodiserad ram, mycket mörka monokristallina celler och en svart Tedlar-film. Resultatet är en unik design för attraktiv solarkitektur och maximal effekt för optimal avkastning.

En omfattande kvalitetssäkringsprocess säkerställer att de höga krav som ställs på solcellsmodulerna i Vitovolt 300-serien alltid uppfylls. Alla steg i produktionen av Vitovolt 300-modulerna övervakas noggrant, vilket börjar med de omfattande kommersiella och tekniska kvalifikationer som krävs av våra leverantörer. Och inte bara för den första produktionsomgången - varje enskilt produktionssteg övervakas på plats och godkänns endast om de omfattande specifikationskriterierna från Viessmann uppfylls. Inspektion av inkommande varor i lagret säkerställer att kvaliteten på Vitovolt 300 solcellsmoduler bibehålls även under transporten.

Egenproducerad el för användning på plats

På grund av sjunkande inmatningstariffer är egenförbrukning av egenproducerad solkraft idag det bästa alternativet. Elkostnaderna per kilowattimme är i allmänhet mycket högre än inmatningstariffen för samma kilowattimme solkraft som exporteras till nätet. Därför förbrukas den solcellsenergi som genereras först på plats och endast överskottsel exporteras till elnätet.

Solcellssystem har därför många fördelar:

  • Miljöskydd - solcellssystem minskar de skador som orsakas av utsläpp och skyddar naturresurser.
  • Ökat fastighetsvärde - de gör din fastighet mer attraktiv och ökar dess värde.
  • Kostnader - att producera solenergi på plats är idag betydligt billigare än att ta ut hushållsström från elnätet.
Bilden visar en solcellsanläggning med PV-moduler i svart; effekt upp till 430 Wp.

Effektiv egenförbrukning av solel

Eftersom egenproducerad solel är billigare än att ta ut el från nätet ger egenförbrukning ekonomiska fördelar. Ett optimerat anläggningskoncept med perfekt anpassade komponenter säkerställer en hög egenförbrukning.

Detaljer om produkten

Användningsområde

Bostadshus, kommersiella företag, industrier, lokaler för lokala myndigheter, nybyggnads- och moderniseringsprojekt

Ytterligare funktioner

Säker investering med Viessmanns förlängda produktgaranti på upp till 15 år och prestandagaranti på upp till 25 år.

Produktens tvärsnitt
Kiselcellens struktur