Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Solcellsmoduler - generera din egen solenergi

Fråga en expert om råd
Kuva: Shutterstock / nrqemi

Kärnan i ett solcellssystem är solcellsmodulerna. Dessa består av ett stort antal solceller. Den fotoelektriska effekten uppstår i varje enskild cell, en process som omvandlar solljus till elektrisk energi. Det finns två olika typer av moduler - monokristallina och polykristallina. Men hur skiljer de sig åt och vilka moduler passar var?

Solcellsmoduler: typer, konstruktion och funktion

Solcell av kisel med dess enskilda komponenter

I en solcellsmodul (PV-modul) genereras el i princip via de olika dopade nivåerna i solcellen. Detta innebär att kiselatomerna finns i en stabil kristallstruktur, oavsett om modulen är monokristallin eller polykristallin. Under tillverkningen av solceller läggs främmande atomer till, vilket leder till att det finns fria elektroner i det övre skiktet. Experter kallar detta för det n-dopade lagret. Däremot finns det för få elektroner i cellens nedre skikt (p-dopat skikt), varför man brukar tala om "positivt laddade hål".

Däremellan finns gränsskiktet. Elektronerna rör sig från toppen till botten för att hitta fria platser - p-n-övergången. När solljuset sedan träffar solcellsmodulen flyttar elektronerna tillbaka till de nu omättade atomerna i det övre n-skiktet. Det finns metallkontakter på den övre ytan och på modulernas baksida. Elektronerna avleds via dessa kontakter och förs in i kretsen.

Mono- och polykristallina moduler

Tillverkningen av solcellsmoduler är likartad. Båda typerna har sitt ursprung i kiselsmältan. I den monokristallina versionen dras dock enkristallina stavar från det flytande kislet. Detta resulterar i en särskilt slät yta. För polykristallina moduler gjuts däremot block. Under härdningen bildas ganska ojämna kristaller. De skärs sedan till skivor.

Men det är inte bara vid tillverkningen som de skiljer sig åt. De monokristallina modulerna från Vitovolt är alla svarta och har en effekt på upp till 325 Wp. De polykristallina modellerna är däremot mörkblå och har en effekt på upp till 285 Wp. Wp står för "Watt peak" och avser den maximala effekten under testförhållanden.

Särskilda egenskaper hos Viessmanns solcellsmoduler

Om du väljer Viessmann Vitovolt 300-modellerna får du följande fördelar:

  • Höga prestandavärden.
  • Kompromisslös kvalitet.
  • Omfattande produkt- och produktionsgarantier.
  • Positiv effekttolerans på upp till 5 Wp i levererat skick.
  • För småhus och flerbostadshus samt för affärs- och industribyggnader.
  • Optimalt skydd mot hotspot.
  • Stark kapacitet i svagt ljus
  • Filmer med utmärkt värmebeständighet och åldringsbeständighet.
  • Hel aluminiumram.
  • Högkvalitativa tätningsmaterial med långvarig vidhäftning.

Vitovolt-paket: solcellsmoduler med hög avkastning

Närbild av ett solcellssystem med monokristallina solceller

Viessmanns solcellsteknik erbjuder dig perfekt anpassade komponenter bestående av solcellsmoduler, växelriktare och installationssystem samt energilager och värmepumpar för att öka självförbrukningen. Våra solcellsmoduler av hög kvalitet garanterar ekonomisk effektivitet och lång livslängd. Omfattande tjänster - från projektering och dimensionering av solcellssystemet till leverans och service - kompletterar solcellssortimentet från Viessmanns professionella partner. Att installera ett solcellssystem är ingen raketforskning. Med färdigmonterade solcellsmoduler kan även du snart få el direkt från ditt tak.

Användning av solcellsmoduler i kommersiella byggnader och kommunala byggnader

Produktsortimentet Vitovolt 300 består av monokristallina moduler i svart design med en effekt på upp till 285 Wp och polykristallina moduler med 60 celler med en effekt på upp till 270 Wp. Dessa moduler är särskilt lämpliga för kommersiell användning och användning i kommuner. Solcellsmodulerna Vitovolt 300 är lika imponerande som modulerna för fristående hus eller flerbostadshus tack vare sina höga prestandavärden, sin höga kvalitet och sina omfattande produkt- och prestandagarantier.

Produktsortiment: solceller

Viessmanns solcellsmoduler består av antingen monokristallina eller polykristallina kiselceller och uppnår en modulverkningsgrad på upp till 17,5 procent. De kännetecknas också av sin höga mekaniska bärförmåga vid snö- och vindbelastning. De är utformade för att hålla i årtionden, vilket backas upp av en prestandagaranti på upp till 25 år. Tack vare sin enkla funktionsprincip är Viessmanns solcellssystem helt tillförlitliga. Oavsett situation erbjuder de den idealiska lösningen för egenkonsumtion och export till nätet.