Split luft/vattenvärmepumpar

Ljudnivå och utrymme är tva faktorer som är viktiga vid valet av en luft/vattenvärmepump. Värmepumpar i split-utförande är de värmesystem som, på ett optimalt sätt, tar höjd för båda dessa faktorer. 

Konstruktion och drift av en split luft/vattenvärmepump

En delad värmepump består av en inomhusenhet och en utomhusenhet, där utomhusenheten innehåller alla komponenter som kan orsaka brus. Dessa inkluderar fläkten, förångaren och kompressorn.

Inomhusenheten är därför kompakt vilket tillåter en flexibel placering inne i huset. Den innehåller endast kondensor, cirkulationspump samt styr- och säkerhetsteknik. Värmepumpen är extremt tyst, vilket inte bara beror på uppdelningen, utan även på tekniken och en sofistikerad, ljudoptimerad design.

Värmeproduktion om och om igen

När värmepumpen är i drift drar fläkten som installeras i utomhusenheten aktivt in utomhusluft som skickas vidare till förångaren (värmeväxlaren). I den cirkulerar ett köldmedium som värms upp vid låg temperatur. Efter att köldmediet ändrat sitt aggregeringsläge skickas den som varm ånga till kompressorn. Detta komprimerar ångan och höjer temperaturen till önskad nivå.

Därefter överförs den heta ångan genom tunna köldmedieledningar till kondensorn, som installerats i inomhusenheten. Där överför den heta ångan sin termiska energi till värmesystemet och kyls sedan gradvis ned. Ångan passera en expansionsventil, som återställer den till dess ursprungliga tillstånd varpå processen kan starta om igen.

Illustration av en split luft/vattenvärmepumps funktion

Split luft/vattenvärmepump

Värme från luften

[1] Vitocal split luft/vattenvärmepump, inomhusdel
[2] Vitocal split luft/vattenvärmepump, utomhusdel
[3] Varmvattenberedare

Födelar med en split luft/vattenvärmepump

Den avgörande fördelen med en split luft/vattenvärmepump från Viessmann är den knappt hörbara driften. Konstruktionen är utformad så att det som uppfattas som störande lågt brus flyttas till en högre, knappt hörbar, frekvens. Dessutom är alla split-enheter från Viessmann utrustade med ett nattläge, vilket ytterligare minskar ljudeffekten.

Dessa värmepumpar är mycket lämpliga i områden med särskilt strikta lagkrav kring buller, till exempel radhusområden eller spa-anläggningar.

Använd till både kyla och värme 

En till födel, förutom platsbesparingen och den tysta driften, är att dessa värmepumpar även är förberedda för reversibel drift. Detta gör att de kan hålla rumstemperaturen till önskad nivå under de varma sommarmånaderna med hjälp av konvektorer eller ytkylsystem.

Ytterligare fördelar med split luft/vattenvärmepumpar är:

  • Hög effektivitet ger låga driftkostnader
  • Enkel att använda med Vitotronic-kontroll med vanlig text och grafisk display
  • Förberedd för anslutning till ett solsystem
  • Hög driftfunktion med fjärrkontroll via ViCare appen för smartphone och tablet

Split luft/vattenvärmepumparna från Viessmann är idealiska vid såväl nybyggnation som vid modernisering.

Notera att sammankoppling av de båda enheterna till en stängd kylcykel endast får utföras av en certifierad kylspecialist. Vidare måste större anläggningar årligen kontrolleras av en kyltekniker för att säkerställa att kylkretsen är tät.