Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 200-S

Split luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepump i splitutförande. Ett extremt tyst och effektivt alternativ.

Värmeeffekt: Från 3 till 15 kW
Kylfunktion
Effektiv och ekonomisk
Webbaktiverad

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika modellerna och fördelarna!

Läs mer nu
Värmeeffekt (kW)

2,4 till 14,7 kW

Kyla på sommaren

Reversibel drift för värme och kyla

Effektiv och ekonomisk i drift

Modulerande driftläge säkerställer mycket ekonomisk drift

Webbaktiverad

Via den kostnadsfria ViCare-appen och Vitoconnect (tillval)

Extremt tyst

På grund av avancerad akustisk design (AAD)

Enkel manövrering

av regleringen Vitotronic 200 med meddelanden och grafik i klartext

Framledningstemperatur på upp till 55 °C

Vid -15 °C utomhustemperatur

Hög produktkvalitet

Och en modern, tidlös design

Styrning av ventilationsaggregat från Viessmann

Möjligt med Vitocal 200-S

Egenproducerad el

Optimerad för användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar

COP-optimerad kaskadfunktion

För upp till fem värmepumpar

Vitocal 200-S split luftvärmepump

Luft/vattenvärmepump Vitocal 200-S i split utförande

Split-värmepumpen Vitocal 200-S använder den gratisenergi som finns i uteluften. Den finns i många olika effektområden och kan även användas för kylning.

Vitocal 200-S har en splitdesign. Den effektiva scrollkompressorn med variabelt varvtal och fläkten är placerade i utomhusenheten. Inomhusenheten innehåller komponenter som värmeväxlare och styrenhet och imponerar med sin kompakta, utrymmessnåla design.

Vid utvecklingen av nya utomhusenheter lades stor vikt vid särskilt tyst drift. Den nya avancerade akustiska designen (AAD) övertygar med högkvalitativa, ljudoptimerade fläktar, intelligent varvtalsreglering och dubbla, flexibla vibrationsdämpande fästen för komponenterna i köldmediekretsen. Detta gör utomhusenheterna i Vitocal 200-S till de absolut tystaste i sitt slag. Idealisk i tättbebyggda områden, t.ex. radhusområden.

Vitocal 200-S splitvärmepumpar är konstruerade för mycket ekonomisk drift. Det innebär att en investering i miljövänlig och hållbar värmeteknik lönar sig för dig på lång sikt. Detta möjliggörs bl.a. av det modulerande driftsättet. Mängden värme som genereras anpassas till respektive behov. Detta garanterar alltid hög effektivitet - även vid dellastdrift.

Viessmanns värmepumpar är en lyckad kombination av beprövad systemteknik och toppmoderna komponenter. Som ett resultat kan du räkna med tillförlitlig och extremt hållbar drift. Du kan också vara säker på låga driftskostnader under systemets hela livslängd tack vare en hög COP, dvs. värdet för förhållandet mellan genererad nyttig värme och förbrukad drivenergi.

Styrenhet Vitotronic 200

Värmepumparna kan även fjärrstyras med reglerenheten Vitotronic 200 via internetgränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och den kostnadsfria appen ViCare.

Vitotronic 200

Detaljer om produkten

Värmeeffekt (kW), arbetspunkt A7/W35 (to EN 14511)

Typ AWB-M/AWB-M-E-AC: 201.D04: 4,0 kW | 201.D06: 4,8 kW | 201.D08: 5,6 kW | 201.D10: 7,0 kW | typ AWB/AWB-E-AC: 201.D09: 8,1 kW | 201.D10: 7,6 kW | 201.D13: 8,6 kW | 201.D16: 10,1 kW

Koefficient för resultat ε (COP) A7/W35

Typ AWB-M/AWB-M-E-AC: 201.D04: 4,6 | 201.D06: 4,6 | 201.D08: 4,7 | 201.D10: 4,7 | AWB/AWB-E-AC: 201.D09: 5,2 | 201.D10: 5,0 | 201.D13: 4,9 | 201.D16: 5,0

Klass för energieffektivitet

A+++ / A++, typ 201.D04: A++ / A+, typ 201.D06: A++ / A++ | Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) / medeltemperaturanvändning (55 °C)

Energieffektivitetsklass tappvarmvattenberednig

-

Användningsområde

Enfamiljshus

Manövrering

Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt

Tappvarmvatten

Fristående varmvattenberedare behövs för tappvarmvattenproducering.

Fler funktioner

Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann.

Produkttvärsnitt, inomhusenhet
Produkttvärsnitt, utomhusenhet