Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Viessmann och Kapacity.io använder artificiell intelligens för att erbjuda besparingar vid fluktuationer i elpriset

Viessmann lanserar en AI-baserad Intelligent Styrning av värmepumpar i samarbete med det finska innovationsföretaget Kapacity.io. Tjänsten möjliggör optimering av elförbrukningen i realtid och anpassning av värmepumpens drift genom att ta hänsyn till husets förbrukningsprofil, väderprognoser och prisändringar baserade på spotpriset på el.

Viessmanns och Kapacity.ios AI-baserade tjänst hjälper värmepumpsägare spara el och automatiskt flytta förbrukningen till timmar med lägre kostnader.

12. mars 2024

Fluktuationer i elpriset har blivit det nya normala i de nordiska länderna. Därför har Kapacity.io utvecklat en ny värmepumpsstyrningstjänst som ger hushållen sinnesro vid fluktuerande elpriser och hjälper till att automatiskt dra nytta av timmarna då priset på el är lägre.

Tidigare var Kapacity.ios tjänst endast tillgänglig för stora bostads- och kommersiella fastigheter, men nu kan även enskilda hushåll dra nytta av tjänsten genom att flytta sin förbrukning till timmar som är optimala för nätets kapacitet. Kapacity.io:s tjänst fungerar med Viessmanns värmepumpar som är anslutna till internet och användare av appen ViCare.

Värmepumpars betydelse är stor när man letar efter hållbara lösningar för uppvärmning och kylning av byggnader. Hemmet fungerar som en värmeackumulator och den energi som lagras, optimeras av Kapacity.ios teknik för att upprätthålla en bekväm och konstant temperatur i hemmet samtidigt som elförbrukningen och kostnaderna minskar. Energilagring i husstrukturen sker redan och användning tillsammans med värmepumpar kräver ingen investering.

Kapacity.io är snabbt och enkelt att installera och kräver ingen separat styrenhet. Ägare till Viessmann värmepumpar kan därför börja spara utan ytterligare investeringar i hårdvara.

Läs mer om introduktionen av Kapacity.io med Viessmanns värmepumpar och Viessmanns ViCare-app här.  

Tjänsten är tillgänglig mot en månadsavgift på www.kapacity.io.