Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Carrier slutför förvärvet av Viessmann Climate Solutions

En viktig milstolpe i Carriers omvandling till global ledare inom intelligenta klimat- och energilösningar.


PALM BEACH GARDENS, Fla, 2 januari 2024 - Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) meddelade idag att man har slutfört förvärvet av Viessmann Climate Solutions från Viessmann Group. Transaktionen markerar ytterligare ett viktigt steg framåt i Carriers portföljomvandling och stärker ytterligare företagets globala ledarposition inom intelligenta klimat- och energilösningar.

Kombinationen adderar ett ledande varumärke med en differentierad kanalmodell, direkt till installatör, och en viktig ledande leverantör av högeffektiva och förnybara klimatlösningar med en 100+ års historia av innovation och hållbarhet till Carriers befintliga portfölj. Viessmann Climate Solutions mycket begåvade 12 000 medarbetare stärker ytterligare Carriers position som den ledande leverantören av HVAC globalt och positionerar nu Carrier inom det snabbväxande området Residential and Light Commercial (RLC) i Europa. Thomas Heim, som tidigare ledde Viessmann Climate Solutions, kommer att leda Carrier RLC HVAC i Europa, Mellanöstern och Afrika, vilket inkluderar Viessmann Climate Solutions och Carriers RLC-verksamhet i regionen, inklusive Riello.

"Kombinationen med Viessmann Climate Solutions skapar den mest omfattande och differentierade uppsättningem av hållbara klimatteknologier och tjänster i branschen idag", säger Carriers styrelseordförande och VD David Gitlin. "Transaktionen, tillsammans med de planerade avyttringarna av våra verksamheter Fire & Security och Commercial Refrigeration, kommer att omvandla Carriers verksamhet till en verksamhet med högre tillväxt och med ett tydligt fokus och mandat för globalt ledarskap inom intelligenta klimat- och energilösningar."

Max Viessmann, VD för Viessmann Group, blir med omedelbar verkan medlem i Carriers styrelse. "Jag ser fram emot att arbeta nära Dave och hans ledningsgrupp samt mina styrelseledamöter för att bygga en framtidssäker, verkligt global klimatförkämpe", säger Viessmann. "Jag kunde inte vara mer entusiastisk över denna kombination, som lägger den perfekta grunden för att fånga tillväxtmöjligheter och maximera påverkan för kommande generationer."

Viessmann Climate Solutions positionerar Carrier som en leverantör av digitala, skalbara och heltäckande hållbara klimat- och energilösningar som tillgodoser alla behov inom uppvärmning, kylning, förnybara energikällor, solceller, batterilagring och energihantering för hemmet.

Om Carrier

Carrier Global Corporation, global ledare inom intelligenta klimat- och energilösningar, har åtagit sig att skapa lösningar som är viktiga för människor och vår planet för kommande generationer. Från början har vi varit ledande när det gäller att uppfinna ny teknik och helt nya branscher. Idag fortsätter vi att vara ledande eftersom vi har en mångsidig arbetsstyrka i världsklass som sätter kunden i centrum för allt vi gör. För mer information, besök corporate.carrier.com eller följ Carrier på sociala medier på @Carrier.

  

###

  

Försiktighetsåtgärder

Detta meddelande innehåller uttalanden som, i den mån de inte är uttalanden om historiska eller aktuella fakta, utgör "framåtblickande uttalanden" enligt värdepapperslagarna. Dessa framåtblickande uttalanden är avsedda att ge ledningens nuvarande förväntningar eller planer för Carriers framtida operativa och finansiella resultat, baserat på antaganden som för närvarande anses vara giltiga. Framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av ord som "tro", "förvänta", "förväntningar", "planer", "strategi", "utsikter", "uppskatta", "projekt", "mål", "förutse", "kommer", "bör", "se", "vägledning", "utsikter", "säker", "scenario" och andra ord med liknande betydelse i samband med en diskussion om framtida operativa eller finansiella resultat. Framåtblickande uttalanden kan bland annat omfatta uttalanden om de förväntade effekterna och fördelarna med våra portföljtransaktioner, inklusive vårt förvärv och integration av Viessmann Climate Solutions, Carriers planer, strategier eller transaktioner, och andra uttalanden som inte är historiska fakta. Alla framåtblickande uttalanden innefattar risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena. För ytterligare information om faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avviker väsentligt från dem som anges i framåtblickande uttalanden, se Carriers rapporter på blanketterna 10-K, 10-Q och 8-K som från tid till annan inlämnats till eller tillhandahållits av U.S. Securities and Exchange Commission. Alla framåtblickande uttalanden gäller endast det datum då de görs, och Carrier åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera sådana uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

  

CARR-IR

  

Kontakt:

  

Investerarrelationer

Sam Pearlstein

561-365-2251

Sam.Pearlstein@Carrier.com

  

Förfrågningar från media

Ashley Barrie

860-416-3657

Ashley.Barrie@Carrier.com