Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

FAQ om partnerskapet mellan Viessmann och Carrier

Svar på de vanligaste frågorna från kunder och partners.

Tillkännagivandet av partnerskapet mellan Viessmann Climate Solutions och Carrier väcker säkert frågor som många ägare av Viessmann-lösningar och partners. I den här artikeln har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna.

Mer information om partnerskapet finns i vårt pressmeddelande.

FAQ för våra kunder och partners

Genom att kombinera Viessmann Climate Solutions och Carrier skapar vi ett av världens ledande företag inom klimatlösningar.

I denna sammanslagning kommer det traditionella varumärket Viessmann att fortsätta oförändrat.

Respektive kontaktperson på Viessmann kommer även fortsättningsvis att vara ansvarig.

Partners och kunder till Viessmann Climate Solutions kommer att dra stor nytta av det nya partnerskapet:

  1. Produktutbudet kommer att utökas: Viessmann Climate Solutions integrerade premiumerbjudande kommer att kompletteras med elektrifierade produkter och tjänster från Carrier och dess undervarumärken, t.ex. kyl- och ventilationslösningar, kommersiella värmepumpar, luftvärmepumpar, luftkonditioneringar samt digitala tjänster och mervärdestjänster. Detta partnerskap kommer att avsevärt utöka det produktsortiment som Viessmann Climate Solutions kommer att erbjuda på medellång och lång sikt.

  2. Viessmann Climate Solutions får bättre tillgång till leverantörer genom Carriers globala nätverk. Detta innebär att vi kan försäkra våra partners och kunder om kortare leveranstider på medellång sikt. Produkterna kan levereras och installeras snabbare och väntetiderna blir betydligt kortare. Eftersom tiden mellan färdigställande och installation förkortas avsevärt kan vi därmed också bidra till att hela byggnadsbeståndet blir koldioxidsnålt mycket snabbare.

    Partnerskapet med Carrier syftar till att avsevärt driva på uppvärmningsomställningen i Tyskland och världen, särskilt genom ökad kapacitet.

Huvudkontoret för Viessmann Climate Solutions kommer att ligga kvar i Allendorf (Eder), Tyskland. Den tyska produktionen kommer också att finnas kvar. Värmepumparna kommer även fortsättningsvis att tillverkas i Europa för Europa. Den nuvarande styrelsen och ledningsgruppen för Viessmann Climate Solutions, under ledning av VD Thomas Heim, kommer att fortsätta att leda verksamheten och därmed säkerställa kontinuitet. Samtidigt kommer det integrerade premiumerbjudandet från Viessmann Climate Solutions att kompletteras ytterligare med produkter och tjänster från Carrier. Detta kommer att utöka produktutbudet avsevärt.

Viessmann Group förblir ett oberoende familjeföretag som helt ägs av den entreprenöriella Viessmann-familjen. Transaktionen är en delförsäljning av affärsenheten Climate Solutions. Alla andra aktiviteter och affärsområden inom Viessmann-koncernen påverkas inte av sammanslagningen av affärsenheten Climate Solutions med Carrier.

Familjen Viessmann kommer att fortsätta sin entreprenörsverksamhet. Målet är att ta hänsyn till uppdragsbeskrivningen "Designing living spaces for future generations" ännu starkare och bortom Climate Solution-verksamheten. Fokus ligger på aktiviteter för att undvika, minska och binda koldioxid. Dessa kommer att fortsätta att utökas.

Ingenting kommer att förändras: Kontaktpersonerna för våra installations- och handelspartners samt för kunderna förblir desamma - de kommer att fortsätta att vara tillgängliga för våra partners och kunder.

Partnerskapet ändrar inte heller giltigheten för befintliga kontrakt och har ingen effekt på nuvarande leveransprocesser. Redan befintliga och delvis levererade beställningar kommer att fortsätta att levereras och nya beställningar kan göras som vanligt.

Naturligtvis kommer vi att fortsätta att uppfylla våra garantilöften och säkerställa en oförändrad reservdelsförsörjning.

Dessutom kommer kontaktpersonerna för våra installations- och handelspartners att förbli desamma - de kommer att fortsätta att vara tillgängliga för våra partners i vanlig kvalitet.

Carrier förväntar sig en betydande tillväxt i Europa för klimatlösningar inom bostads- och kommersiella segment. När transaktionen är genomförd kommer Viessmann Climate Solutions att bli en viktig drivkraft för Carriers tillväxtstrategi i Europa. Detta innebär att de tyska, österrikiska och schweiziska marknaderna är mer relevanta än någonsin.

Partnerskapet med Carrier ändrar inte giltigheten för befintliga avtal och har ingen inverkan på nuvarande leveransprocesser, garantier och service. Beställningar och delvis levererade beställningar kommer att fortsätta levereras som vanligt, nya beställningar kan göras som vanligt.

Det finns inga planer på att exportera europeiska värmepumpar till USA. Värmepumparna tillverkas i Europa för Europa. Tack vare partnerskapet med Carrier kommer vi att kunna öka vår produktionskapacitet för värmepumpar och därmed i större utsträckning driva på den globala värmeövergången i Tyskland och i hela världen. Vi kommer att kunna producera mer och snabbare och därmed kunna leverera bättre och snabbare.

Nej, tvärtom: Viessmann kommer bland annat att vara mycket mer engagerad i lösningar, produkter och tjänster relaterade till klimatskydd och CO2-reduktionavskiljning och borttagning av CO2 samt CO2-optimering. Kvalitetsstandarden för våra premiumprodukter förblir hög - och Carrier står bakom detta löfte.

Den globala energiomställningen kan bara hanteras framgångsrikt om företagen tänker, agerar och samarbetar globalt. Genom att gå samman med Carrier tar vi vårt bidrag till att minska koldioxidutsläppen i byggsektorn till nästa nivå: med större relevans och räckvidd på global nivå.

Partnerskapet med Carrier syftar till att leverera bättre och snabbare, i synnerhet genom ökad produktionskapacitet för värmepumpar, och därigenom avsevärt främja värmeövergången i Tyskland. Dessutom kommer det internationella partnerskapet att leda till en större portfölj av lösningar för våra kunder.

Slutsatsen är: De 10 700 familjemedlemmarna i Viessmann Climate Solutions kommer att stärkas ytterligare som möjliggörare genom partnerskapet med Carrier, så att de kan ge ett ännu större och snabbare bidrag till framgången för energiomställningen i byggnader i Tyskland och Europa.

Kombinationen av Viessmann Climate Solutions SE med Carrier Global Corporation har ingen effekt på de tidigare dataskyddsåtagandena i respektive sekretesspolicy. I synnerhet kommer det inte att ske någon överföring av potentiella prospekt, kund- eller användardata till framtida dotterbolag eller moderbolaget i USA eller andra, även europeiska länder - utan föregående dataskyddskontroller och uppfyllande av alla nödvändiga rättsliga krav för detta. De åtgärder som krävs för detta inkluderar, beroende på syfte och mottagare, motsvarande avtal för ren kontroll / dataöverföring / bearbetning av / till / i EU / USA eller tredjeländer samt företag som är belägna inom EU, ett motsvarande uppfyllande av informationsskyldigheter och, sist men inte minst, uppfyllandet av ytterligare rättigheter för registrerade enligt vad som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren.