Vitomax 300-HS M93A högtrycksångpanna

Industripanna med hög kapacitet

Dra nytta av följande fördelar

  • Trestråkspanna av stål utan murinstallation
  • En stor ångdom med låg ångdomsbelastning ger en hög ångkvalitet med lite restfukt
  • Konstruktionen är stabil och håller länge
  • Enkel att underhålla tack vare de många inspektions- och manluckorna samt att ingen murinstallation behövs
  • Optimal flamrörsutformning garanterar förbränning med låga utsläpp

Över 95,5 procents verkningsgrad

Högtrycksångpannan Vitomax 300-HS M93A uppfyller alla krav på förbränning med låga utsläpp. I gasdrift är NOx-utsläppen under 70 mg/Nm³, vid oljedrift under 150 mg/Nm³.

Oberoende av bränslet är kapaciteten 1 till 4 t/h utan effektreducering.

Driftstrycket är 6 till 25 bar (upp till 30 bar på förfrågan).

Verkningsgraden överstiger 95,5 procent vid fullast och i kontinuerlig drift.

Vitomax 300-HS är avsedd för produktionsindustrier där kontinuerlig ånga krävs. De omfattar livsmedels-, gödsel-, byggmaterials-, pappers-, dryckes-, kemi- och läkemedelsindustrin, men även för sjukhus och raffinaderier.

Panna med lång livslängd

Rökrörens avstånd till varandra samt till manteln och flamröret överstiger kraven avsevärt.

På så sätt minskas krafterna som verkar på gavlarna genom rökrörens och flamrörets olika längdutvidgning.

Denna konstruktion gör att Vitomax 300-HS håller mycket länge.

Flera inspektions- och manluckor underlättar underhållet.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Översikt

Ångkapacitet (t/h)
1 till 4 t/h
Pannans verkningsgrad
upp till 95,5 (med integrerad Economiser)
Tillåtet drifttryck
6 till 25 bar (28, 30 bar på förfrågan)
Bränsle
icon-oel.png icon-gas.png
Eldningsolja EL enligt DIN 51603 del 1. Naturgas, stadsgas och gasol enl. DVGW-arbetsblad G 260/I och II eller enligt lokala bestämmelser. Eldningsolja S resp. SA enligt DIN 51603 del 2, 3, och 5. Andra bränslen på förfrågan
Användningsområde
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Företag, industri, nybyggnation och modernisering
Regleringsteknik
Förenklad styrning med datorprogrammerbar styrning (SPS) med självförklarande ergonomiskt grafiskt gränssnitt (10,4 tum färgpekskärm)
Fler egenskaper
Trestråkspanna med och utan Economiser. Högtrycksångpanna i Low-NOx-utförande enligt kraven i direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar. Denna panna uppfyller tack vare trestråkstekniken och en mycket storslagen brännkammargeometri de strängaste utsläppskraven.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png