Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 350-G

Bergvärmepump

Bergvärmepump med hög varmvattenkomfort för en- och tvåfamiljshus

Värmeeffekt: 20,5 till 84,6 kW
Hög prestanda tack vare tvåstegsdesign
Flödestemperaturer upp till 70 °C
Ekonomisk och mycket tystgående

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika modellerna och fördelarna!

Läs mer nu
Nominell värmeeffekt för brine-/vattendrift

20,5 till 42,3 kW (enstegs) och 41,0 till 84,6 kW (tvåstegs)

Nominell värmeeffekt för brine/vatten-drift

25,4 till 52,3 kW (enstegs) och 50,8 till 104,6 kW (tvåstegs)

Hög värmeeffekt

Med tvåstegsversion

Flödestemperaturer upp till 70 °C

Tack till EVI-kompressorn

Låg ljudnivå och låga vibrationer

Tack vare ljudoptimerad apparatdesign

Låga driftskostnader tack vare hög COP

Prestandakoefficient enligt EN 14511 på upp till 5,0 (brine 0 °C/vatten 35 °C)

Drift i monoläge möjlig

För uppvärmning och varmvattenberedning

Hög effektivitet vid varje driftpunkt tack vare RCD-system

Diagnostiksystem för köldmediecykel i kombination med elektronisk expansionsventil

Lättanvänd Vitotronic-styrenhet

Med klartext och grafisk visning

Styrenhet för väderkompenserad värmedrift

Samt naturlig eller aktiv kylning

Finns som master/slave-variant för högre effekt

T.ex. i kombination med Vitocal 300-G

Egenproducerad el

Optimal användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar

Webbaktiverad av Vitoconnect

För drift och service via Viessmann-appar (tillbehör)

Vitocal 350-G uppnår en hög framledningstemperatur på upp till 70 °C och lämpar sig därför även för moderniseringsprojekt son kräver högre temperaturer.

Vitocal 350-G: Bergvärmepump med hög framledningstemperatur på upp till 70 °C

Den kraftfulla Vitocal 350-G bergvärmepumpen är en av de tystaste värmepumparna i sin klass tack vare dess lågvibrationsdesign.

Vitocal 350-G är en effektiv värmepump med en framledningstemperatur på upp till 70 °C. Den lämpar sig därför utmärkt för modernisering av äldre byggnader med mindre radiatorer. Därmed garanteras även en hög varmvattenkomfort.

Värmepumpen är förinställd för användning av så kallad master/slave-drift med en pump av samma sort eller en Vitocal 300-G. Denna lösning rekommenderas vid högt värmebehov.

Vitocal 350-G ger en framledningstemperatur på upp till 70 ° C. Det uppnås genom EVI (Enhanced Vapour Injection) kompressorn, där man kyler köldmediet som därmed kan komprimeras mer än vanligt. Det betyder att Vitocal 350-G är lämplig för system med radiatorvärme.

I ett master / slav systemet kan Vitocal 350-G som master ge höga framledningstemperaturer för varmvattenuppvärmning, medan Vitocal 300-G (slav utan egen styrenhet) stå för värmeproduktionen. Tack vare EVI-kylkretsen uppnår Vitocal 350-G ett mycket högt COP-värde på upp till 5,0, vilket bidrar till låga driftkostnader.

Värmepumpen Vitocal 350-G:s system är förberett för kostnadseffektiv drift med egengenererad el från ett solcellssystem. Ett intelligent kontrollsystem garanterar maximal förbrukning av din egen el och minskar därmed energikostnaderna.

  • Vätska-/vattenvärmepump, enstegsvärmeeffekt: 20,5 till 42,3 kW; tvåstegs: 41,0 till 84,6 kW
  • vatten/vattenvärmepump, enstegsvärmeeffekt: 25,4 till 52,3 kW; tvåstegs: 50,8 till 104,6 kW
  • Låga driftskostnader med högsta möjliga effektivitet i varje driftpunkt tack vare det innovativa RCD-systemet (refrigerant cycle diagnostic) med EEV (elektronisk expansionsventil)
  • Energieffektivitetsklass*: A++ / A++

    *I enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 för uppvärmning; genomsnittliga klimatförhållanden - tillämpningar med låg (35 °C)/medelhög (55 °C) temperatur

Vitotronic 200 styrenhet med kommunikationsmöjlighet

Viessmann använder den praktiska styrenheten Vitotronic 200 för att säkerställa standardiserad drift av alla sina värmegeneratorer. Till dess många funktioner hör menystyrd drift, ett integrerat diagnossystem, styrning en extra (befintlig) el/olje eller gaspanna samt naturligtvis de naturliga och aktiva kylfunktionerna.

Dessutom kan Vitotronic 200 kommunicera via Modbus/BACnet med hjälp av Vitogate 300. Via kommunikationsmodulen Vitocom 300 kan värmepumpsanläggningen ställas in, övervakas och optimeras via internet med Vitotrol-appen på en smartphone eller surfplatta.

Vitotronic 200

Detaljer om produkten

Värmeeffekt (kW), A7/W35 (till EN 14511)

Typ BW/BWS 351.B20: 20,5 kW | Typ BW/BWS 351.B27: 28,7 kW | Typ BW/BWS 351.B33: 32,7 kW | Typ BW/BWS 351.B42: 42,3 kW

COP vid värmedrift ε (COP) A7/W35

typ BW/BWS 351.B20: 4,8 | typ BW/BWS 351.B27: 4,9 | typ BW/BWS 351.B33: 5,0 | typ BW/BWS 351.B42: 4,8

Energieffektivitetsklass*

A++ / A++

* Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)

Energieffektivitetsklass, varmvattenberedning

-

Användningsområde

En-/två-/flerfamiljshus, företag, kommuner

Manövrering

Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App

Varmvattenberedning

Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet

Fler funktioner

”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion med AC-box som tillval

Produktens tvärsnitt