Vitomax 200-HW M74A – för upp till 150 °C framledningstemperatur


Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning; förenklad röranslutning
  • Små strålningsförluster tack vare optimal isolering
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Godkänd enligt direktivet om tryckbärande anordningar 97/23/EG


Hos Viessmann finns allt du behöver:

Vitomax 200-HW är en högtryckshetvattenpanna för olja och gas som kan användas för framledningstemperaturer upp till 150 °C. Den har ett driftstryck på 6-16 bar. Värmeeffekten är 8 till 16,5 MW.

För Vitomax krävs inget min. hetvattenflöde. Breda vattenkanaler och stor vattenvolym sörjer för god självcirkulation och enkel röranslutning.

Låga gasmotstånd i eldstaden tack vare optimal utformning av värmeöverförande ytor och rökrör.


Tid är pengar

Det gäller särskilt för industrier och företag där nya värmecentraler måste vara funktionsklara snabbt för att inom utsatt frist förse produktionen med värme.

Den förberedda utrustningen för 120 °C-säkring minskar behovet av projektering och sänker kostnaderna.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringarna behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket gör att idrifttagandet går snabbare.

Ytterligare komponenter som eventuellt behövs kan vid behov anpassas till anläggningen av Viessmann.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 200-HW M74A i genomskärning