Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Hydraulisk balansering av värmesystem för att minska energiförbrukningen

Fråga en expert om råd

Ett vanligt förekommande problem är att radiatorerna inte blir ordentligt varma eller att värmen fördelas ojämnt i de olika rummen i huset. Därför kan det vara iskallt i köket och varmt i badrummet. Detta tyder på att värmesystemet inte är optimalt inställt. En process som kallas hydraulisk balansering kan lösa detta problem. Detta bör utföras av en värmeinstallatör. Här hittar du därför information för både ägaren av värmesystemet och installatören.

Till informationen för ägaren
Till informationen för värmeinstallatörer

Information till ägare av värmesystem

Hydraulisk balansering måste utföras efter installation av ett värmesystem, oavsett om det är i ett nybygge eller som en del av ett moderniseringsprojekt. Detta gör det möjligt att anpassa systemet till de individuella värmebehoven.

Varför är hydraulisk balansering nödvändig?

Hydraulisk balansering säkerställer att rätt mängd värmevatten alltid finns i varje radiator. Detta gör att värmen fördelas mycket jämnare i byggnaden. Detta ökar inte bara komforten utan säkerställer också att den använda energin kan användas mycket effektivare för uppvärmning och varmvatten. Detta beror på att hydraulisk balansering av värmesystemet ökar energieffektiviteten med upp till 15 procent. Detta har bevisats av oberoende studier. Om värmesystemet fungerar bättre och effektivare innebär det också att energiförbrukningen och i slutändan uppvärmningskostnaderna kan minskas.

I allmänhet tar vatten alltid den väg som ger minst motstånd. Därför förses radiatorerna nära värmegeneratorn med mer värmevatten än de som ligger längre bort. Därför måste mängden vatten som strömmar genom dem begränsas. Hydraulisk balansering gör detta.

Hur går man tillväga vid hydraulisk balansering?

Som tidigare nämnts behövs hydraulisk balansering i princip för att alla radiatorer i ett system ska få exakt den mängd värme som krävs för respektive rum. För att uppnå detta måste värmesystemet justeras i enlighet med efterfrågan. För att göra detta måste flödet av uppvärmningsvatten genom rörledningarna till de enskilda radiatorerna, pumpens hastighet och värmegeneratorns inställningar kalibreras exakt för att passa varandra. Hydrauliska balanseringsåtgärder påverkar värmerören, alla ventiler och alla pumpar.

Detta garanterar att inget rum är under- eller överhettat och att värmeenergin används effektivt. Dessutom minskar hydraulisk balansering störande ljud som orsakas av för höga flödeshastigheter i systemet.

Bild: © SpeedKingz / Shutterstock.com

De enskilda stegen i processen för hydraulisk balansering

I regel anlitas en entreprenör för att utföra hydraulisk balansering. Först och främst beräknar entreprenören värmebehovet i de enskilda rummen. För detta ändamål måste de installerade radiatorernas effekt och de boendes faktiska värmebehov bestämmas. Dessutom beräknar entreprenören den optimala framledningstemperaturen för systemet samt den nödvändiga vattenmängden för varje radiator. Det finns särskild programvara för detta ändamål.

De enskilda systemkomponenterna justeras sedan på utgående ifrån de insamlade uppgifterna. Dessa ska vara exakt koordinerade med varandra och vara anpassade till förhållandena i värmesystemet som helhet samt i byggnaden.

Vanligtvis garanterar en överdimensionerad cirkulationspump och en hög framledningstemperatur en jämn fördelning av värmen. Men detta innebär också ett överskott av värmesvatten. Resultatet blir onödigt hög energiförbrukning och för höga uppvärmningskostnader. Den hydrauliska balanseringsprocessen kommer också att avslöja eventuella dimensioneringsproblem som dessa. Hydraulisk balansering kan anses vara en framgång när alla radiatorer drivs med samma vattentryck, oavsett deras avstånd från värmegeneratorn.

Fördelar med hydraulisk balansering

  • Optimering av hela värmesystemet.
  • Energibesparingar på upp till 15 procent.
  • Förbättrad värmekomfort.
  • Minskat flödesljud.

Potentiella besparingar för dig

Du kan uppnå högre effektivitet utan ytterligare installationsarbete eller materialkostnader, helt enkelt genom att använda rätt inställningar för värmekretsar och värmegenerator, vilket potentiellt betalar sig självt inom det första året. 

Information för installatörer

Följande information riktar sig särskilt till våra specialiserade partner och innehåller information om Viessmann-lösningar som underlättar den hydrauliska balanseringen.

Innovativa lösningar för hydraulisk balansering

För att dra nytta av hydraulisk balansering erbjuder Viessmann två lösningar för fristående och parhus. Digital och helt automatiserad prestanda är möjlig med ViCare radiator- och golvtermostater. Optimeringsåtgärden kan utföras på traditionellt sätt med Vitoset Balance Card.

Automatisk balansering med smarta termostater

Med ViCare radiator- och golvtermostater är hydraulisk balansering enklare och snabbare än tidigare. Det enda som krävs är att byta ut alla konventionella termostater mot intelligenta ViCare-komponenter och ansluta dem till värmegeneratorn via Viessmann One Base eller ett Vitoconnect-gränssnitt. Styrningen är sedan mycket enkel via ViCare-appen. Funktioner som t.ex. fönsteröppningsdetektering och möjligheten att ställa in individuella tidsprogram ökar ytterligare bekvämligheten för de boende.

Läs mer om ViCare

Inställning av flödeshastigheten med Vitoset Balance Card

Termostatventilerna justeras med Vitoset Balance Card utifrån rummets storlek och byggnadens ålder direkt vid radiatorn. I bara tre steg justeras flödeshastigheten optimalt och en jämn tillförsel till värmeytorna säkerställs:

  1. Placera balanskortet med skåran på ventilen.
  2. Vrid ventilen med kortet och ställ in rumsstorleken enligt byggnadens ålder.
  3. Överför summan av de enskilda ventilinställningarna till värmepumpens parametrisering