Vitomax 200-HW M72A

För framledningstemperaturer upp till 150 °C


Dra nytta av följande fördelar

  • Förenklad röranslutning ger säker värmeavledning
  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Optimal isolering ger små strålningsförluster
  • Enkel styrning med Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Godkänd enligt direktivet om tryckbärande anordningar 97/23/EG


Hos Viessmann finns allt du behöver:

Vitomax 200-HW är en högtryckshetvattenpanna för olja och gas som kan användas för framledningstemperaturer upp till 150 °C. Värmeeffekten är mellan 2,3 och 6 MW. Den har ett driftstryck på 6 till 16 bar.

För Vitomax krävs inget min. hetvattenflöde. Breda vattenkanaler och stor vattenvolym sörjer för god självcirkulation och enkel röranslutning.

Tack vare optimal utformning av värmeöverförande ytor och rökrör ges låga gasmotstånd i eldstaden.

Snabb installation

Tid är pengar. Det gäller särskilt för industrier och företag där nya värmecentraler måste vara funktionsklara snabbt för att inom utsatt frist förse produktionen med värme.

Den förberedda utrustningen för 110 °C- och 120 °C-säkring minskar behovet av projektering och sänker kostnaderna.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringarna behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket gör att idrifttagandet går snabbare.

Ytterligare komponenter som eventuellt behövs kan vid behov anpassas till anläggningen av Viessmann.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 200-HW M72A i genomskärning