Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Viessmann Vitocell tankar

Till produktsortimentet

Vitocell tankar erbjuder den rätta lösningen för alla behov när det gäller att tillfälligt lagra värmeenergi för senare användning. Här kan du läsa mer om vårt omfattande produktsortiment.

Vitocell - tanakr för alla behov

Förutom uppvärmning bidrar även tappvarmvatten till komforten i ett hem. Det finns olika metoder för att tillföra varmvatten. Förutom decentraliserad uppvärmning av vatten via en genomströmningsvattenberedare eller varmvattenberedare, kan hela byggnaden förses med tappvarmvatten via et centralt system. Förutsatt att det finns en varmvattenberedare. För detta ändamål erbjuder Viessmann ett brett utbud av produkter som kan anpassas till individuella användarbehov. Förutom antalet personer som bor i en byggnad och den tillhörande varmvattenförbrukningen spelar nämligen många andra faktorer också en roll, till exempel utrymmesbehov eller alternativ för varmvattenuppvärmning via ett solvärmesystem.

Men förutom varmvattenberedare för varmvatten för diskning eller duschning omfattar Viessmann Vitocells produktsortiment även ackumulatortankar. Som namnet antyder innehåller en ackumulatortank värmevatten som inte används vid uppvärmningstillfället och som lagras tillfälligt.

Följande modeller finns tillgängliga i Vitocell-sortimentet av beredare:

 • Vitocell 300-V
 • Vitocell 100-V
 • Vitocell 100-W
 • Vitocell 100-L
 • Vitocell 300-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-U
 • Vitocell 360-M
 • Vitocell 340-M
 • Vitocell 160-E
 • Vitocell 140-E
 • Vitocell 100-E

Viessmann Vitocell varmvattenberedare

Viessmann varmvattenberedare i Vitocell-serien har minst energieffektivitetsklass B som standard. Utvalda modeller har till och med energieffektivitetsklass A eller A+. Detta uppnås bland annat genom att varmvattenberedaren värmeisoleras med en extra vakuumpanel. På så sätt reduceras värmeförlusterna ytterligare, vilket också minskar energikostnaderna.

Viessmann Vitocell beredare kan särskiljas enligt olika kriterier. När det gäller varmvattenberedare finns det till exempel produktserierna 100 och 300. De skiljer sig främst åt när det gäller de material som kommer i kontakt med varmvattnet. För produkterna Vitocell 100-V, 100-W och 100-L använder vi högkvalitativt stål med en Ceraprotect-emaljbeläggning. Detta innebär att cylindern är särskilt väl skyddad mot korrosion och därför har en ledande position på marknaden. Vitocell 300-V använder å andra sidan rostfritt stål som uppfyller de högsta hygienkraven.  

Beroende på det tillgängliga utrymmet erbjuder Viessmann ett urval mellan vertikala och horisontella Vitocell-modeller. Till de förstnämnda hör Vitocell 300-V och 100-V. Vitocell 100-W är idealisk för väggmonterade enheter.

Särskild egenskap: Vitocell 100-L  beredare för tappvarmvattensystem med laddsystem

Särskilt i stora byggnader som hotell, skolor eller simhallar är Vitocell 100-L värdefull. Denna modell arbetar i kombination med ett cylinderladdningssystem som kombinerar lagrings- och flödessystem. Kombinationen gör att stora mängder vatten kan tas ut på kort tid, vilket gör att kortvariga förbrukningstoppar kan kompenseras.

ModellBeredareBeredarvolym i liter
Vitocell 300-VRostfritt stål160, 200, 300, 500
Vitocell 100-VStål, med Ceraprotect emaljbeläggning160, 200, 300, 390, 500, 750, 950
Vitocell 100-WStål, med Ceraprotect-emaljbeläggning120, 150
Vitocell 100-LStål, med Ceraprotect-emaljbeläggning500, 750, 950

Vitocell varmvattenberedare för flera värmekällor

Förutom de ovannämnda cylindrarna erbjuder Viessmann även varmvattenberedare för flera värmekällor. Det är Vitocell-modeller som ger varmvatten med hjälp av två olika värmekällor. Två värmegeneratorer kan anslutas till dem. I de flesta fall används ett solvärmesystem tillsammans med en kondenserande panna. För att detta ska fungera effektivt och med så liten värmeförlust som möjligt är Vitocell 300-B, 100-B och 100-U utrustade med två stora indirekta slingor. Dessa säkerställer en jämn uppvärmning.

ModellBeredareBeredarvolym i liter
Vitocell 300-BRostfritt stål
Vitocell 100-BStål, med Ceraprotect emaljbeläggning300, 400, 500, 750, 950
Vitocell 100-UStål, med Ceraprotect-emaljbeläggning300

Ackumulatortankar

Vitocell 140-E, 160-E och 100-E är ackumulatortankar som lagrar värmeenergi temporärt för senare användning. Värmen kan användas antingen för centralvärme eller för uppvärmning av tappvarmvatten med hjälp av en färskvattenmodul. Modellerna Vitocell 340-M och 360-M har dessutom ett integrerat tappvarmvattensystem. Alla modeller kan kombineras med flera värmegeneratorer och kan därför användas flexibelt för att uppfylla ett brett spektrum av krav.

ModellBeredarvolym och bokstäver
Vitocell 340-M400, 750, 950
Vitocell 160-E750, 950
Vitocell 140-E400, 600, 750, 950
Vitocell 100-E46, 200, 400, 600, 750, 950, 1500, 2000

Produktsortiment