Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 360-M

Ackumulatortank

Multivalent ackumulatortank med tappvarmvattenuppvärmning och temperaturskiktare, volym: 750 och 950 liter.

Multivalent ackumulatortank
Litet platsbehov och snabb montering
Optimal användning av solenergi
Mångsidig användning

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Ackumulatortank och varmvattenberedare

Kombinerad i en enhet

Litet platsbehov och snabb montering

Varmvattenberedare och ackumulatortank i ett

Optimalt tillvaratagande av solenergin

genom riktad nedkylning i det nedre området tack vare det korrugerade tappvattenrörets stora värmeväxlaryta.

För värmeanläggningar med flera värmealstrare

Särskilt effektiv i kombination med Viessmanns solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning.

Separata anslutningar på olika höjd

gör det möjligt att använda olika typer av värmealstrare, t.ex. fastbränslepannor. Detta påverkar inte temperaturskiktningen.

I beredarbehållaren finns ett elastiskt och spänningsfritt korrugerat tappvattenrör

Röret är tillverkat av höglegerat, rostfritt stål.

Temperaturskiktaren

ser till att solenergin skiktas efter temperatur. På så sätt är soluppvärmt tappvarmvatten snabbt tillgängligt.

Vitocell 360-M – Ackumulatortank med varmvattenberedare

En multivalent ackumulatortank med integrerad varmvattenberedning, intern indirekt slinga för anslutning till solfångare och Solar-Divicon som tillval.

Detaljer om produkten

Beredarvolym
  • Typ SVSB: 750 och 950 liter
Produkttvärsnitt Vitocell 360-M typ SVSB (750 liter)