Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitotrans 353

Färskvattenstation

Färskvattenstation för tappvarmvattenproduktion med hjälp av genomströmningsprincipen. Finns med tappningskapacitet på upp till 68 l/min.

Hög tappningskapacitet
Genomströmningsprincipen
Enkel vägg- eller beredarmontering
Kompakt design

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Hög tappningskapacitet

Många användningsområden tack vare hög tappningskapacitet, t.ex. i enfamiljs-/tvåfamiljshus, sportanläggningar, äldreboenden

Alltid färskt tappvarmvatten

Tack vare genomströmningsprincipen tillhandahålls alltid färskt tappvarmvatten, ingen varmvattenberedare behövs

Snabb och enkel vägg- eller beredarmontering

Komplett sammansatt modul från fabrik för snabb och enkel vägg- eller beredarmontering – reglerutrustning och lågenergipump är integrerade och anslutna

Kompakt design

Den kompakta konstruktionen möjliggör enkel integrering i en befintlig värmeanläggningen med ackumulatortank

Kaskadkoppling är möjlig

utan övrig extern reglerutrustning

Låg framledningstemperatur krävs

Idealisk för integrering i lågtemperaturvärmesystem med solvärmesystem

Vitotrans 353 färskvattenstation

Färskvattenstationer producerar tappvarmvatten effektivt, enkelt och hygieniskt med hjälp av genomströmningsprincipen. Till skillnad från konventionella varmvattenberedare, där man fyller beredaren med varmt vatten, värmer man med dessa tappvarmvattnet via en kraftfull plattvärmeväxlare med hög utväxling. Ackumulatortanken som man använder till utväxlingen av tappvarmvattnet från, kan värmas med valfri värmekälla som solvärmesystem, värmepump, träbränslepanna, olje-/gas- panna eller något annat sytem.

Vitotrans 353 kan säkerställa en konstant utloppstemperatur vid tappstället vid olika tappvolymer. Högeffektiva cirkulationspumpar av den senaste generationen styr hastigheten av ett integrerat kontrollsystem så att tappvarmvattenflödet alltid är optimalt anpassas till tappstället.

Vitotrans 353 ger en utmärkt komfort, optimal hygien och en riktigt energisnål drift.

Vitotrans 353 finns fem olika utföranden. För väggmontage finns typ PBS (kapacitet 25 l / min), PBM (kapacitet 48 l / min) och PBL (kapacitet 68 l / min). För montering på Vitocell finns PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min).

Obs:

Lämplig för system med en hårdhetsgrad på vattnet upp till 20° dH (3,6 mol / m³). Tappvattenanslutningarna kan installeras på vänster eller höger sida. Anslutning till ackumulatortank (värmevattensidan) sitter alltid i toppen på modulen.

Hygienisk varmvattenberedning enligt principen för genomströmning

Vitotrans 353 kan säkerställa en konstant utloppstemperatur vid varmvattenkranen vid varierande uttagsmängder. Högeffektiva cirkulationspumpar av den senaste generationen varvtalsregleras av en integrerad styrenhet så att varmvattenflödet alltid är optimalt för den aktuella uttagsmängden.

De fem Vitotrans 353-typerna erbjuder perfekt komfort, optimal hygien och framåtblickande energisparande drift.

Produktserie för väggmontering

 • Typ PBSA, uttagshastighet 25 l/min
 • Typ PBMA/PBMA-S, utloppshastighet 48 l/min
 • Typ PBLA/PBLA-S, 68 l/min uttagshastighet

Varmvattencirkulationsserie för installation på ackumulatortankar

 • Typ PZSA, 25 l/min uttagsmängd
 • Typ PZMA, PZMA-S, 48 l/min uttagshastighet


Nytt för den beprövade Vitotrans 353 är en version med en nickellödd plattvärmeväxlare. Detta alternativ till kopparversionen, som fortfarande finns tillgänglig, kan installeras överallt där det finns en känslighet för kopparkorrosion på grund av vattenkvaliteten.

Moduler för färskvatten

Färskvattenstation  för väggmontering

Två typer av Vitotrans 353 är framtagna för att monteras på Vitocell hetvattenackumulatorer. Det är typerna PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min). De två typer som är till för att monteras på Vitocell är typerna PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min).

För enkel och snabb montering av dessa typer levereras de från fabrik med monterad Cirkulationspump (sekundärpump) och integrerad returledningsfördelar-sats.  Färskvattenstationerna kan kombineras med följande Vitocell ackumulatortankar:

  Vitotrans 353 färskvattenstationer för väggmontering, typ PBSA/PBMA/PBMA-S (vänster) och PBLA/PBLA-S (höger)

  Färskvattensmoduler  i varmvattencirkulationsserien

  Ytterligare modeller finns tillgängliga i DHW-cirkulationsserien för installation på ackumulatortankar för uppvärmningsvatten. Modellerna PZSA (uttag 25 l/min) och PZMA/PZMA-S (uttag 48 l/min) levereras från fabrik med en installerad varmvattencirkulationssats samt en returfördelningssats för snabb och enkel cylindermontering.

  Färskvattensmoduler  i VVC-utförande kan kombineras med följande Vitocell ackumulatortankar:

  Vitotrans 353 färskvattenmodul i varmvattencirkulationsserien, typ PZSA och PZMA/PZMA-S, installerad på Vitocell 100-E, 120-E, 140-E och 160-E ackumulatortankar

  Detaljer om produkten

  Flöde*
  • Typ PBSA: upp till 25 l/min
  • Typ PBMA: upp till 48 l/min
  • Typ PBMA-S: upp till 48 l/min
  • Typ PBLA: upp till 68 l/min
  • Typ PBLA-S: upp till 68 l/min

   *enligt SPF-testprocedur (testmetod för  färskvattenstationer enligt Institute for Solar Technology i Schweiz)
  Genomskärning Vitotrans 353 type PBLA/PBLA-S