Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 160-E

Ackumulatortank

Ackumulatortank med skiktningssystem, cylinderkapacitet: 750 och 950 liter

Mångsidig användning
Med stratifieringssystem
Pumpstation för solfångarkretsen
Färskvattenmodul Vitotrans 353

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Mångsidig användning

Särskilt lämplig för solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor

Med stratifieringssystem

Säkerställer att det alltid finns varmvatten tillgängligt

Låga värmeförluster

Genom mycket effektiv och heltäckande värmeisolering

Pumpstation för solfångarkretsen

För enkel montering på cylindern som tillbehör

Vitotrans 353 färskvattenmodul

För hygienisk varmvattenberedning enligt principen för ögonblicklig varmvattenberedning

Lämplig för system med flera värmegeneratorer

Genom flera flödes- och returanslutningar samt ytterligare anslutningar för mätpunkter

Vitotrans 353 kan också installeras på cylindern

Finns som tillbehör

Vitocell 160-E: Ackumulatortank

För lagring av värmevatten i kombination med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor. Med intern indirekt slinga och stratifieringssystem för anslutning till solfångare och stratifieringssystem. Utförande enligt DIN 4753.

Fördelar

  • Förenklad installation genom integrering av solfångarvärmeväxlaren. Det behövs ingen extra pump.
  • Optimerad anslutning av flera värmealstrare, inklusive värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Som tillval kan en elkassett integreras.
  • Förbättring av solvärmesystemets verkningsgrad genom en extra temperaturskiktare – solenergin tas till vara snabbare i tankens övre del.
  • Färskvattenmodul för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.

Detaljer om produkten

Beredarvolym
  • Typ SESB: 750 och 950 liter
Produkttvärsnitt Vitocell 160-E typ SESB (750 liter)