Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 340-M

Ackumulatortankar

Multivalent ackumulatortank med varmvattenberedning, cylindervolym: 400, 750 och 950 liter.

Multivalent ackumulatortank
Litet platsbehov och snabb montering
Optimalt tillvaratagande av solenergin
Korrugerad indirekt slinga av rostfritt stål för varmvattenberedning

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Ackumulatortank och varmvattenberedare

Kombinerad i en enhet

Lågt utrymmesbehov och liten installationskostnad

Varmvattenberedare och ackumulatortank tillsammans

Korrugerad indirekt slinga av höglegerat rostfritt stål för varmvattenberedning

Integrerad i cylindern, flexibel och spänningsfri

Optimal användning av solenergi

Genom riktad kylning i den nedre delen via den stora indirekta slingan på det korrugerade varmvattenröret

Anslutningssats med Solar-Divicon

Finns som tillbehör för montering på Vitocell

Klass för energieffektivitet: B

För typ SVKA 400 liter

Vitocell 340-M – ackumulatortank och uppvärmning av varmvatten

Vitocell 340-M är en multivalent ackumulatortank med integrerad varmvattenberedning, intern indirekt slinga för anslutning till solfångare och Solar-Divicon som tillval. Den är idealisk för värmesystem med flera värmegeneratorer. Särskilt lämplig i kombination med Viessmann solvärmesystem för varmvattenberedning och centralvärmebackup.

Dra nytta av följande fördelar

 • En smidig kombination av ackumulatortank och varmvattenberedare i ett.
 • För värmeanläggningar med flera värmealstrare. Särskilt effektiv i kombination med Viessmanns solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning.
 • Separata anslutningar på olika höjd gör det möjligt att använda olika typer av värmealstrare, t.ex. fastbränslepannor. Detta påverkar inte temperaturskiktningen.
 • Litet platsbehov och snabb montering.
 • I beredarbehållaren finns ett elastiskt och spänningsfritt korrugerat tappvattenrör. Röret är tillverkat av höglegerat, rostfritt stål.
 • Optimalt tillvaratagande av solenergin genom riktad nedkylning i det nedre området tack vare det korrugerade tappvattenrörets stora värmeväxlaryta.
 • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.

En mängd olika modeller för att möta en mängd olika behov

Flera typer av de multivalenta ackumulatortankarna Vitocell 340-M och Vitocell 360-M är lämpliga för att komplettera ett befintligt värmesystem:

 • Vitocell 340-M typ SVKA: multivalent ackumulatortank med hygienisk tappvarmvattenuppvärmning.
 • Vitocell 340-M typ SVKC: multivalent ackumulatortank med hygienisk tappvarmvattenuppvärmning, intern indirekt slinga för anslutning till solfångare och Solar-Divicon (tillval).
 • Vitocell 360-M typ SVSB: multivalent ackumulatortank, med skiktningssystem, integrerad hygienisk tappvarmvattenuppvärmning, intern indirekt slinga för anslutning till solfångare och Solar-Divicon som tillval.

Detaljer om produkten

Beredarvolym
 • Typ SVKA: 400 liter
 • Typ SVKC: 750 och 950 liter
Energieffektivitetsklass
 • SVKA typ: B
Produkttvärsnitt Vitocell 340-M typ SVKC (750 liter)