Vitomax 300-HW M92A

För framledningstemperaturer upp till 150 °C

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning
  • Förenklad röranslutning
  • Optimal isolering resulterar i små strålningsförluster
  • Enkel styrning med manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Godkänd enligt direktivet om tryckbärande anordningar 97/23/EG

Drift med låga utsläpp långt under gränsvärdena

Vitomax 200-HW är en högtryckshetvattenpanna för olja och gas som kan användas för framledningstemperaturer upp till 150 °C. Värmeeffekten är mellan 2,1 och 6 MW. Den har ett driftstryck på 6-16 bar.

Flamrörets optimala dimensionering ger drift med låga utsläpp vid fullast och i kontinuerlig drift. I gasdrift är trestråkspannans (low NOₓ-serien) NOx-utsläpp under 70 mg/Nm³, vid oljedrift under 150 mg/Nm³.

Breda vattenkanaler och stor vattenvolym ger god självcirkulation.
För Vitomax krävs inget min. hetvattenflöde.
Inga ytterligare pannpumpar behövs, vilket underlättar röranslutningen.

Konstruktion som är enkel att underhålla

I likhet med alla pannor i Vitomax-serien har Vitomax 300-HW flertalet inspektionsluckor vilket ger goda förutsättningar för långa kontrollintervall.

Underhåll och rengöring underlättas av vridbara pannluckor som är enkla att öppna. Komponenter, som t.ex. gasarmaturer eller brännare, behöver inte demonteras, vilket leder till lägre driftskostnader.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringarna behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket gör att idrifttagandet går snabbare.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 300-HW M92A i genomskärning