Vitomax 300-HW M94A

För framledningstemperaturer på upp till 150 °C

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med låga utsläpp av skadliga ämnen och liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning och förenklad röranslutning
  • Optimal isolering som ger små strålningsförluster
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Godkänd enligt direktivet 97/23/EG för tryckbärande anordningar

Drift med låga utsläpp, långt under gränsvärdena

Vitomax 200-HW M94A är en högtryckshetvattenpanna för olja och gas som kan användas för framledningstemperaturer upp till 150 °C. Den har ett driftstryck på 6-16 bar och en värmeeffekt på mellan 8 och 20 MW.

Flamrörets optimala dimensionering ger drift med låga utsläpp både vid fullast och i kontinuerlig drift. I gasdrift är trestråkspannans (low NOₓ-serien) NOx-utsläpp under 70 mg/Nm³, vid oljedrift under 150 mg/Nm³.

För Vitomax krävs inget min. hetvattenflöde, breda vattenkanaler och stor vattenvolym ger god självcirkulation. Inga ytterligare pannpumpar behövs, vilket gör röranslutningen enklare.

Konstruktion som är lätt att underhålla

Precis som alla pannor i Vitomax-serien har Vitomax 300-HW M94A flera inspektionsluckor vilket skapar goda förutsättningar för långa kontrollintervall.

De vidbara pannluckorna som är enkla att öppna underlättar underhåll och rengöring. Komponenter, som t.ex. gasarmaturer eller brännare, behöver inte demonteras, vilket leder till lägre driftskostnader.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringar behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket effekyiviserar idrifttagandet.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 300 HW M94A i genomskärning