Vitomax 200-LW M64A hetvattenpanna

Hetvatten upp till 120 °C

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning; förenklad röranslutning
  • Små strålningsförluster tack vare optimal isolering
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Uppfyller EU-direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG eller gasanordningar 90/396/EEG

Beprövad och tillförlitlig

Vitomax 200-LW M64A är en hetvattenpanna för framledningstemperaturer på max. 120 °C, ett driftstryck på 6, 10 och 16 bar samt en värmeeffekt på 8,0 till 20,0 MW.

Konstruktionen är stabil och håller länge.

Breda vattenkanaler och stor vattenvolym i pannan medför god självcirkulation och säker värmeavledning. Inga ytterligare pannpumpar behövs. Låga gasmotstånd i eldstaden tack vare optimal utformning av värmeöverförande ytor och rökrör.

Tid är pengar

Det gäller särskilt för industrier och företag där nya värmecentraler måste vara funktionsklara snabbt för att inom utsatt frist förse produktionen med värme.

Den förberedda utrustningen för 110 °C- och 120 °C-säkring minskar behovet av projektering och sänker kostnaderna.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 200-LW M64A i genomskärning