Vitomax 300-LT M343B lågtemperaturpanna

För upp till 120 °C framledningstemperatur

Dra nytta av följande fördelar

  • 96 procents omvandling av energin
  • Kondenseringstekniken ökar energiavkastningen med upp till 10 procent
  • Låg energiförbrukning tack vare glidande sänkt pannvattentemperatur
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Uppfyller EU-direktivet för gasanordningar 2009/142/EG (även i vissa fall för tryckbärande anordningar 97/23/EG)

En normgivande panna

Hetvattenpannan Vitomax 300-LT är normgivande i effektområdet upp till 6 MW: Lågtemperaturpanna med tre stråk, skiktade konvektionsytor av duplexrör och låg brännkammarbelastning ger upp till 120 °C framledningstemperatur.

Med hjälp av duplexrör kan mycket låga returtemperaturer uppnås (38 °C för olja och 45 °C för gas).

Den höga årsverkningsgraden kan ökas ytterligare med hjälp av en rökgas-/vattenvärmeväxlare Vitotrans 300.

Även låga utsläpp av skadliga ämnen och enkelt underhåll kännetecknar denna värmepanna.

Förutom bra teknik har hetvattenpannan även prisbelönad design: 2014 utmärktes den med German Design Award in Gold.

Enkel röranslutning

Vitomax 300-LT kräver inget min. hetvattenflöde. Breda vattenkanaler och stor vattenvolym medför god självcirkulation och säker värmeavledning.

Inga ytterligare pannpumpar behövs, vilket underlättar röranslutningen.

Den förberedda utrustningen för 110 °C- och 120 °C-säkring minskar behovet av projektering och sänker kostnaderna.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 300-LT M343B i genomskärning