Vitomax 300-LW M84A lågtryckshetvattenpanna

I low NOₓ-utförande

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning; förenklad röranslutning
  • Små strålningsförluster tack vare optimal isolering
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Uppfyller EU-direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG eller gasanordningar 90/396/EEG

Förbränning med liten emission och låg föroreningsgrad

Vitomax 300-LW typ M84A är en lågtryckshetvattenpanna för tillåtna framledningstemperaturer på max. 120 °C, ett driftstryck på 6, 10 och 16 bar samt en värmeeffekt på 8,0 till 20,0 MW.

Trestråkspannan (low NOₓ-serie) med låg belastning av brännkammaren, vilket innebär små utsläpp av skadliga ämnen och mycket låga halter av kväveoxidemissioner vid förbränningen. I gasdrift är NOx-utsläppen under 70 mg/Nm³, vid oljedrift under 150 mg/Nm³.

Breda vattenkanaler och stor vattenvolym medför god självcirkulation och säker värmeavledning.

Inga ytterligare pannpumpar behövs, vilket underlättar röranslutningen.

Låga gasmotstånd i eldstaden tack vare optimal utformning av värmeöverförande ytor och rökrör.

Beprövad och tillförlitlig teknik

Den förberedda utrustningen för 110 °C- och 120 °C-säkring minskar behovet av projektering och sänker kostnaderna.

Viessmann har även passande tillbehör:
Vi för t.ex. anordningar för värmeåtervinning, för värmefördelning och tryckhållningssystem.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringarna behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket gör att idrifttagandet går snabbare.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 300-LW M84A i genomskärning