Effektiva lösningar för industriellt bruk upp till 120 MW värme och
120 t ånga/h

  • Ångpannor
  • Hetvattenpannor
  • Avloppsvärmepannor
  • Träbränsleanläggningar
  • Biogasanläggningar: Våt- och torrötning
  • Biogasuppgradering och inmatning på naturgasnätet

Produktsortiment

Effektiva lösningar för industriell användning till 120 MW värme och 120 t ånga/h

Hochdruckkessel zur Dampferzeugung

Hochdruck-Dampfkessel

Effektiva lösningar till 120 t ånga/h

Till Produktsortimentet
Hochdruckkessel zur Heißwassererzeugung

Hochdruck-Heißwasserkessel

Effiziente Lösungen bis 120 MW

zum Produktprogramm
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Hochdruck-Abhitzekessel

Nutzung von Prozess- und AbluftwärmeDetaljerad information om produktutbudet för biogasanläggningar och biogasuppgradering samt om service inom detta område finns på våra hemsidor

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info


Beratung & Dienstleistungen

Innovative Beratungsangebote

Beratung

Innovative Beratungsangebote

Von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Wartung. Alles aus einer Hand.

Dienstleistungen

Alles aus einer Hand

Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

OMNICAL Industrieservice

Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

viessmann_allendorf.jpg

Kontakt


Högtryckshetvattenpannor, högtrycksångpannor, avloppsvärmepannor, Biobränslepannor 

Sverige:

Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
SE-163 53 Spånga

Telefon: +46 8 47 48 800
Fax: +46 8 750 60 28

E-post: info@viessmann.se

Tyskland:

Viessmann Industrie Deutschland GmbH
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder) 

Telefon: +49 6452 70 0
Fax: +49 6452 70 5795

E-post: industrie@viessmann.com

 

Övriga verksamheter:

Biogasanläggningar

Schmack Biogas GmbH
Bayernwerk 8
92421 Schwandorf

Telefon: +49 9431 751 0
Telefax: +49 9431 751 204

E-post: info@schmack-biogas.com
Hemsida: www.schmack-biogas.com


Biogasuppgradering

Schmack Carbotech GmbH
Natorpstraße 27
45139 Essen

Telefon: +49 201 50709 300
Fax: +49 201 50709 500

E-post: mail@carbotech.info
Web: www.carbotech.info