Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Solvärme: funktionen i korthet

Fråga en expert om råd
Viessmann Vitosol 100-FM på taket på ett hus

Varje dag avger solen gratis energi som husägare kan dra nytta av med ett solcellssystem. Solvärme är mycket enkelt: solfångare fångar upp strålningsvärmen och omvandlar den till värmeenergi innan en lagringsenhet absorberar värmen. Beroende på systemets storlek kan värmen sedan användas för uppvärmning av tappvarmvatten eller som reserv för centralvärme.

Solfångare

Plana solfångare som Vitosol 200-FM består av en värmeisolerad aluminiumram som är täckt av ett mycket genomskinligt specialglas som är riktat mot solen. Detta gör att en stor del av strålningsvärmen kommer in i solfångaren, där den träffar absorbatorn. Komponenten värms upp och överför värmeenergi till solmediet, som strömmar genom slingrande rör inne i solfångaren.

Vakuumrörsolfångare som Vitosol 200-TM eller Vitosol 300-TM består av enskilda rör som är sammankopplade via en kollektor. Rören innehåller absorbatorn och ett värmeöverföringsmedium. Det senare avdunstar under uppvärmningen, kondenserar i kollektorn och överför solenergin till solvärmevätskan (solmediet). Ett vakuum i kollektorrören minskar värmeförlusterna och säkerställer att solvärmesystemet fungerar effektivt.

Viessmanns solfångare har den patenterade ThermProtect-avstängninsfunktionen. När det gäller plana solfångare består detta av en speciell absorbatorbeläggning som ändrar sina egenskaper när temperaturen förändras. Om kollektortemperaturen stiger över avstängningspunkten leder en förändring i kristallstrukturen till att mer värme strålar bort. Kollektortemperaturen sjunker då och solfångarna löper inte längre någon risk för överhettning. I vakuumrörsolfångare som Vitosol 300-TM eller 200-TM fungerar den temperaturberoende avstängningen via ett självreglerande värmerör. Detta förhindrar kondensering av mediet i värmerören när temperaturen stiger över 150 grader Celsius. Den temperaturberoende avstängningsfunktionen ThermProtect fungerar utan ytterligare komponenter. Den förenklar konstruktionen av solvärmesystem och garanterar säker drift med alla nya solfångare från Viessmann.

Ett värmelager buffrar solenergin i huset

Om tillgången på solenergi är större än värmebehovet i huset absorberar en solcylinder energin från solsystemet innan den senare lämnas ut till konsumenterna. Detta bidrar till att se till att så mycket solvärme som möjligt kan användas i hemmet. Vilken typ av energilager som används beror på solvärmesystemets funktion. Om systemet används för uppvärmning av tappvarmvatten installerar våra handelspartner en tappvarmvattenberedare. Om solsystemet används som reservvärme för centralvärme monterar de istället en ackumulatortank.

Varmvattenberedare för solvärmesystem för tappvarmvatten

Varmvattenberedare som Vitocell 100-B/-W fylls med varmvatten. De är utrustade med två spiralvärmeväxlare som sitter i tanken på samma sätt som doppvärmare. Medan den nedre värmeväxlaren leder det varma solmediet genom cylindern är den övre värmeväxlaren ansluten till en panna, t.ex. Vitodens gaskondenseringspanna. Om produktionen från solvärmesystemet inte räcker till för att värma varmvattnet till de önskade temperaturerna aktiverar en styrenhet den andra värmegeneratorn. Detta garanterar att varmvatten alltid strömmar ut ur rören varmt, även under molniga dagar eller när efterfrågan är särskilt stor.

Ackumulatortankar för uppvärmningsvatten

Om solvärmesystemet är konstruerat för att fungera som reservsystem för centralvärme installeras en ackumulatortank för uppvärmningsvatten. Denna fylls med värmevatten som värms upp med solvärme via en värmeväxlare. Om denna värme inte räcker till för att uppnå de önskade temperaturerna kommer ett Viessmann-gasvärmesystem eller en värmepump att tillhandahålla den extra energi som krävs.

Solvärme: funktionen bygger på en solkrets

Solkretsen ser till att värmen från solfångarna når fram till bostaden. Den binder ihop systemkomponenterna och är fylld med ett solmedium (en blandning av vatten och frostskyddsmedel). Mediet värms upp i solfångarna och pumpas till lagringsenheten med en pump. Där avger mediet värmeenergi, värmer upp lagringsenheten och kyler ner sig själv i processen. Därefter flödar det tillbaka till solfångarna på taket och cykeln kan fortsätta. Ett antal säkerhetsanordningar krävs för att solvärmesystemet ska kunna uppnå sin fulla potential.