Solceller för kommuner och regioner

Viessmann solcellsteknologi erbjuder perfekt matchade komponenter som består av solcellsmoduler, växelriktare och monteringssystem samt ellagringssystem och värmepumpar för att öka användningen av egen el. Våra solcellsmoduler håller en mycket hög kvalitet vilket säkerställer ekonomi och livslängd. Kontakta oss om ni vill veta mer om vilka solcellslösningar som passar era behov på bästa sätt.

Solcellspark i Bromskirchen, Tyskland

Vilka solcellsmoduler passar bäst för stordrift?

I grund och botten är produktsortimentet Vitovolt 300 lämpligt för användning i kommuner. Såväl våra monokristallina moduler med en effekt upp till 285 Wp som våra polykristallina moduler med en effekt upp till 270 Wp rekommenderas. Wp är en enhet för att beskriva den elektriska kraften i en solcell eller en solmodul.

Vilka fördelar finns?

Genom att satsa på solceller i stordrift visar ni till exempel att ni tar ett stort ansvar för klimatet och miljön. Ni gör dessutom kommunen mindre beroende av energileverantörer och stigande och fluktuerande energipriser. Elen som produceras används för eget bruk i olika typer av byggnader och anläggningar och överskottet kan matas in i elnätet.

Ytterligare fördelar med solel från Viessmann:

●  Vi erbjuder en helhetslösning
●  Snabb och enkel installation
●  Certifierad kvalitetssäkring
●  Hög mekanisk lastkapacitet
●  Korrosionsbeständig aluminiumram
●  Moduleffektivitet upp till ca 17%, beroende på modell

Vi hjälper till

I princip finns det alltid många takområden eller öppna ytor som kommuner kan använda för att producera egen el. Vi hjälper er att välja rätt moduler samt att planera och implementera systemet.


Solceller kommuner icon-solar.png

Ström från solen - Med en installation av Viessmann solceller, kan man bli sin egen elproducent.