Viessmann Gruppen

Viessmann Gruppen är en av de internationellt ledande tillverkarna av värme-, kyl- och industrisystem. Familjeföretaget grundades 1917 och har omkring 13 000 anställda och en sammanlagd omsättning på över 3,4 miljarder euro.

Viessmann är ett internationellt företag med 23 produktionsenheter i 12 länder, försäljningsverksamhet och representation i 74 länder samt 120 försäljningsbolag världen över. 54 procent av omsättningen utgörs av verksamheter utanför Tyskland.


Landskap

Verklig hållbarhet

Viessmann är ett familjeföretag och lägger därför extra stor vikt vid ansvarsfullt och långsiktigt agerande, där hållbar utveckling är fast förankrad i företagets policy. Verklig hållbarhet innebär för Viessmann att hitta en balans mellan ekologi, ekonomi och socialt ansvarstagande så att dagens behov kan uppfyllas utan att det inverkar negativt på kommande generationers möjligheter.

Som miljöpionjär och tekniskt trendsättare inom värmebranschen står Viessmann sedan årtionden tillbaka för särskilt energieffektiva värmesystem för olja och gas med låga utsläpp av skadliga ämnen, samt för solvärmesystem, träbränsleanläggningar och värmepumpar. Många av Viessmanns innovationer är milstolpar inom värmetekniken.


Viessmannikoner

Viessmanns kompletta utbud

Viessmanns kompletta utbud omfattar individuella lösningar med effektiva system och effekter mellan 1,5 och 120 000 kilowatt för alla användningsområden och alla energikällor. Dit hör vägghängda, kondenserande pannor mellan 1,9 och 150 kW och golvplacerade kondenserande system mellan 1,9 och 6 000 kW samt värmecentraler (kraftvärme) mellan 1,0 och 530 kWel resp. 5,3 och 660 kWth. Värmecentralerna är avsedda för natur- eller bionaturgas och finns i kombination med ett bionaturgasavtal.

Utbudet av regenerativa energisystem omfattar termiska solfångaranläggningar med plana solfångare och vakuumrörsolfångare för varmvattenuppvärmning, kompletterande uppvärmning och kylning med solenergi, specialvärmepannor och brännare mellan 4 kW och 50 MW för ved, flis och träpellets, värmepumpar mellan 1,7 och 2 000 kW för värme ur marken, grundvattnet eller omgivningsluften samt solcellssystem.

Viessmann har även allt som behövs för närvärmenät och bioenergibyar – allt från första genomförbarhetsstudien och detaljplanering till leverans av nödvändiga komponenter, såsom naturgasanläggningar, värmealstrare, värmecentraler, jordvärmeledningar och förbindelsestationer till installation och idrifftagande.

Med ett stort sortiment av temperaturkontrollerade utrymmen, kylceller och -aggregat med hög prestanda, kyllösningar för livsmedelsindustrin samt tillbehör och tjänster täcker Viessmann Group allt inom kylteknik.

Produktutbud

för villor och bostadshus

Till produktinformationen

för företagsverksamhet

Till produktinformationen

för industriverksamhet

Till produktinformationen
Viessmann infocenter

Omfattande utbud av tjänster

Viessmanns produktutbud kompletteras av ett omfattande utbud av åtföljande tjänster. Därför erbjuder Viessmann Akademin ett omfattande kurs- och vidareutbildningsprogram för värmeinstallatörer, projekterare, arkitekter, bostadsbolag, sotare, tekniska läroanstalter och egna medarbetare. På så sätt bemöter företaget det ökande utbildningsbehovet hos sina marknadspartner, vilket har uppstått genom strukturomvandlingen på värmemarknaden i riktning mot effektivare värmeprodukter och förnyelsebara energisystem samt genom den utvidgning av det tekniska utbudet som följer av detta. Varje år deltar ca 92 000 fackspecialister över hela världen i vidareutbildningar som anordnas av Viessmann Akademin.

Viessmanns tjänsteutbud omfattar dessutom teknisk support, ett behovsanpassat programvaruutbud, rådgivning vid annonsering, säljstöd samt ett användarvänligt informations- och beställningssystem som är tillgängligt dygnet runt via internet.

Energi- och expertforum

Specialiserade energi- och klimatexperter träffas regelbundet vid energi- och fackforum hos Viessmann Akademi för att diskutera och utbyta erfarenheter. Sedan den första träffen 2008 har hittills ca 2 500 marknadspartner – värmeinstallatörer, projekterare, arkitekter och ingenjörer – deltagit. Det visar det stora behovet av saklig information och förklaring av politiska och tekniska sammanhang.

Vid dessa träffar presenterar välrenommerade experter på politik, vetenskap och värmeteknik sina perspektiv, visar lösningar och svarar på frågor.

Viessmann expertpanel
Viessmann personal

Viessmann Allendorf Stiftung: Ansvarstagande

Viessmann tar ansvar både i samhället och socialt. I enlighet med denna företagspolicy engagerar oss för vetenskap, konst, kultur och socialt klimat. Vi ger årligen bidrag i form av sexsiffriga belopp till projekt i Tyskland och internationellt.

För att engagemanget ska vara enhetligt och kontinuerligt även i framtiden grundades ”Viessmann Allendorf Stiftung”. I augusti 2010 överlämnade regeringspresident Dr. Walter Lübcke stiftelsebrevet till Dr. Martin Viessmann.

Flygplats i Allendorf

Flygplatsen Allendorf (Eder)

Flygplatsen Allendorf (Eder) byggdes 1966 och moderniserades och byggdes ut 2005 och uppfyller idag alla krav på en modern affärsflygplats. Dessutom används den av flygklubben Ederbergland som jobbar mycket med ungdomar.