Certifikat

Certifiering enligt ISO 9001:2015

Certifiering enligt ISO 9001

Viessmann certifierades enligt ISO 9001 för första gången 1994. Certifieringen kontrolleras varje år.

I april/maj 2019 kontrollerades kvalitetskontrollsystemet hos Viessmann av revisorer från VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts inom ramen för en omcertifiering. Revisionen genomfördes med lyckat resultat. VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut bekräftade återigen att vårt kvalitetshanteringssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

Certifikatet enligt ISO 9001:2008 gäller till den 30 maj 2021

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)

Tack vare en föredömlig och vägvisande miljöhantering anses Viessmann vara en föregångare på miljöområdet. Företaget är inte bara certifierat enligt miljöstandarden DIN EN ISO 14001, utan engagerar sig dessutom i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) – en av de strängaste förordningarna på miljöskyddsområdet. Förordningen föreskriver att man fastställer mätbara miljömål, som är mer omfattande än den gällande miljölagstiftningen.

Viessmann var det tredje företaget i Europa och det andra i Tyskland som uppfyllde villkoren i miljörevisionen. Var tredje år måste oberoende miljöexperter upprepa valideringen, därutöver görs varje år en kontrollrevision. EMAS-förordningen har funnits sedan 1993 och även om många andra företag har uppfyllt villkoren i miljölednings- och miljörevisionsordningen genom åren, så fortsätter Viessmann att ha en roll som föregångare. Det är det enda företaget i branschen som har låtit validera alla sina tyska anläggningar.

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)
Certifiering enligt ISO 14 001:2009-11

Certifiering enligt ISO 14 001:2009-11

Utöver den europeiska miljölednings- och miljörevisionsordningen med sina stränga krav om insyn i miljöarbetet står den internationella standarden ISO 14 001 för implementering av ett allmänt miljöledningssystem.

Även denna standard strävar efter en kontinuerlig förbättring av företagens miljöskydd. Tvärtemot EU:s miljölednings- och revisionssystem genomförs den utan att sammanställa en miljöförklaring, som valideras av en oberoende miljöexpert och sedan publiceras.

Certifiering enligt ISO 50001:2011-12

Viessmann har certifierats för sitt energiledningssystem i Allendorf enligt ISO 50001:2011-12.

Energieffektivitet har en nyckelroll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Energieffektivitet är därmed en viktig del av resurseffektiviteten. Mot denna bakgrund kommer undan för undan ett standardiserat energiledningssystem etableras under de kommande åren som standard för industriföretag.

Certifiering enligt ISO 50001:2011-12
Certifiering enligt ISO 29990:2010

Certifiering enligt ISO 29990:2010

Viessmanns hela produktutbud och den mångåriga erfarenheten som en av de ledande tillverkarna av värmetekniksystem utgör basen för det breda kunskapsfundamentet som våra marknadspartner kan förlita sig till.

2013 certifierades Viessmann Akademin av TÜV Süd enligt DIN ISO 29990 och uppfyller därmed den höga servicestandarden för utbildningstjänster och kraven på ett konsekvent kvalitetsledningssystem inom ut- och vidareutbildning. På så sätt kan våra marknadspartner förlita sig på en omfattande, verklighetsförankrad kunskap med hög och beprövad kvalitet.