Gratis solenergi för elproduktion med solceller

Installationer med förnyelsebara system har ökat, och med det även viljan att producera miljövänlig el. Ett kraftfullt system med solceller gör att användandet av den energi solen ger blir mer lönsam. Med en installation av solceller bidrar man med att skydda miljön genom att undvika CO2-utsläpp.

Med stigande energikostnader, hjälper ett solcellssystem till att spara pengar genom att producera sin egen el, och lägga ut överskottet på elnätet. Dessutom gör solceller att fastigheten ökar i värde.

Solcellsteknik från Viessmann erbjuder perfekt samordnade komponenter bestående av solcellsmoduler, växelriktare, monteringssystem och lagringssystem. Går alldeles utmärkt att kombinera med till exempel en värmepump, som kan drivas av elen.

De höga kvalitetskrav på solcellsmodulerna säkerställer hög effektivitet och hållbarhet för ett tryggt brukande över lång tid.


Hur funkar solceller?

Ett solcellssystem består av flera moduler, som i sin tur består av solceller. I denna minsta enhet omvandlas solljuset till elektrisk energi via den fotoelektriska effekten. Ljuset får specifika laddningsbärare att lösas upp. Genom att dessa partiklar rör sig skapas elektrisk energi. Förutsättningen för detta är halvledarmaterialet kisel. Det finns två typer av solceller att skilja på: monokristallina och polykristallina. På grund av de olika tillverkningsmetoderna skiljer de sig åt gällande produktegenskaper.

När du ska installera solceller finns det ett antal faktorer som du bör ta i beaktande, förutom effektivitet och önskad prestanda är platsen avgörande.

Samtliga våra Vitovolt 300-moduler erbjuder olika möjligheter till installation och tillämpningsområden. Till exempel är de lämpliga för en- och tvåfamiljshus och för kommersiella fastigheter.Effektiv självförbrukning av solenergi

Som ägare av ett solcellssystem har du för närvarande två smarta alternativ att utnyttja den elektricitet de producerar: elen kan antingen matas in i elnätet, helt eller delvis, eller enbart användas för egen förbrukning. Eftersom egenproducerad solenergi är billigare än el från nätet, ger egenförbrukning fina ekonomiska fördelar.

Illustration av effektiv användning av solproducerad el

Effektiv användning av solproducerad el

[1] Solcellspaneler
[2] Växelriktare
[3] (Ej i Sverige)
[4] Elförbrukare
[5] Energimätare (extra tillbehör som kopplas mot värmepump)
[6] Vitocal värmepump
[7] Husets elmätare
[8] Elnätet

Komplett lösning: kombinera solcelssystemet med en värmepump

Det mest effektiva sättet att generera elektrisk värme är att använda en värmepump. Med bara en kilowattimme el genereras upp till fyra kilowattimmar värme. Om energibehovet för rums- och varmvattenuppvärmning täcks med hjälp av en värmepump kommer din självförsörjning från solanläggningen innebära en mycket prisvärd uppvärmning. 

Om du vill kombinera ett solcellssystem med en värmepump ska du tänka på att välja en värmepump som optimerar sin egen konsumtion och kan anpassa sin funktion till solcellssystemets energigenerering. Viessmann har tagit fram optimala lösningar för att kombinera solcellssystem och värmepumpar.

Solceller Strom von der Sonne

Ström från solen - Med en installation av ett solcellsystem från Viessmann blir man bli en självständig elproducent. Omvandling av solenergi till elektricitet med solceller är både miljömässigt ekonomiskt intressant för privat bruk.