Gratis solenergi för elproduktion med solceller

Installationer med förnyelsebara system har ökat, och med det även viljan att producera miljövänlig el. Ett kraftfullt system med solceller gör att användandet av den energi solen ger blir mer lönsam. Med en installation av solceller bidrar man med att skydda miljön genom att undvika CO2-utsläpp.

Med stigande energikostnader, hjälper ett solcellssystem till att spara pengar genom att producera sin egen el, och lägga ut överskottet på elnätet. Dessutom gör solceller att fastigheten ökar i värde.

Solcellsteknik från Viessmann erbjuder perfekt samordnade komponenter bestående av solcellsmoduler, växelriktare, monteringssystem och lagringssystem. Går aldeles utmärkt at kombinera med någon värmeprodukt, som Värmepumpar, som kan drivas av elen.

De höga kvalitetskrav på solcellsmodulerna säkerställer hög effektivitet och hållbarhet för ett tryggt brukande över lång tid.

Solceller och Värmepump

Solceller kan antingen användas för att matas ut på elnätet och köpas tillbaka när man har behov, eller så kan man använda den energin direkt till en värmepump, och skicka ut eventruellt överskott på elnätet. Effektivast är naturligtvis att använda en värmepump för vörmeproducering i kombination med en solcellsanläggning, då värmeproduceringen blir "gratis".

Effektiv användning av solproducerad el

Effektiv användning av solproducerad el.

[1] Solcellspaneler
[2] Växelriktare
[3] (Ej i Sveriger)
[4] Elförbrukare
[5] Energimätare (extra tillbehör som kopplas mot värmepump)
[6] Vitocal Värmepump
[7] Husets elmätare
[8] Elnätet

Solceller icon-solar.png

Ström från solen - Med en installation av ett solcellsystem från Viessmann blir man bli en självständig elproducent. Omvandling av solenergi till elektricitet med solceller är både miljömässigt ekonomiskt intressant för privat bruk.