Gratis solenergi för elproduktion med solceller

Installationer med förnyelsebara system har ökat, och med det även viljan att producera miljövänlig el. Ett kraftfullt system med solceller gör att användandet av den energi solen ger blir mer lönsam. Med en installation av solceller bidrar man med att skydda miljön genom att undvika CO2-utsläpp.

Med stigande energikostnader, hjälper ett solcellssystem till att spara pengar genom att producera sin egen el, och lägga ut överskottet på elnätet. Dessutom gör solceller att fastigheten ökar i värde.

Solcellsteknik från Viessmann erbjuder perfekt samordnade komponenter bestående av solcellsmoduler, växelriktare, monteringssystem och lagringssystem. Går aldeles utmärkt at kombinera med någon värmeprodukt, som Värmepumpar, som kan drivas av elen.

De höga kvalitetskrav på solcellsmodulerna säkerställer hög effektivitet och hållbarhet för ett tryggt brukande över lång tid.

Solceller och värmepump kombinerat

Solceller kan antingen användas för att matas ut på elnätet och köpas tillbaka vid behov, eller så kan du använda energin som skapas direkt till din värmepump, och skicka ut eventuellt överskott till elnätet.

Effektivast är naturligtvis att använda en värmepump för värmeproduktion i kombination med en solcellsanläggning, då värmeproduktionen blir "gratis".

Illustration av effektiv användning av solproducerad el

Effektiv användning av solproducerad el

[1] Solcellspaneler
[2] Växelriktare
[3] (Ej i Sverige)
[4] Elförbrukare
[5] Energimätare (extra tillbehör som kopplas mot värmepump)
[6] Vitocal värmepump
[7] Husets elmätare
[8] Elnätet

Solceller icon-solar.png

Ström från solen - Med en installation av ett solcellsystem från Viessmann blir man bli en självständig elproducent. Omvandling av solenergi till elektricitet med solceller är både miljömässigt ekonomiskt intressant för privat bruk.