Vitocell varmvattenberdare

Vitocell varmvattenberedare kräver väldigt lite golvyta. Tack var sin eleganta design kan den dessutom alltid installeras i allrum.
 

Bivalent varmvattenberedare

Bivalenta varmvattenberedare värmer tappvarmvattnet med separata värmeslingor som ansluts direkt till solfångaranläggningen. Dessutom värms tappvarmvattnet upp med en värmepanna med hjälp av den övre värmeslingan.