Bivalent varmvattenberedare

I en bivalent varmvattenberedare finns det två värmekällor som hjälper till att värma upp vattnet. Beredaren är utrustad med två värmeslingor där den ena enkelt kopplas till en solfångaranläggning och den andra till värmesystemet, till exempel en värmepump, en fastbränslepanna eller liknande.

 

Vitocell varmvattenberedare

Varmvattenberedare som ansluts till solfångare

Vitocell bivalenta varmvattenberedare kräver väldigt lite golvyta och är utrustade med slingor som ansluts direkt till din solfångare. Tack var sin eleganta design är den dessutom trevlig att se på.
 

Solvarmvattenberedare

Men hur fungerar egentligen en varmvattenberedare som kopplas ihop med ett solfångarsystem?

Jo, energin från solens strålar överförs i solfångaren via ett cirkulationssystem till den nedre värmeslingan. Detta sker när temperaturen i solfångarens kollektorer är högre än den i varmvattenberedaren. Den nedre värmeslingan genomströmmas av bärarmediet och värmer upp vattnet i varmvattenberedaren. Bärarmediet, som nu kylts av, flyter tillbaka till kollektorerna och kan värmas upp på nytt.

Användning av den övre värmeslingan

Den övre värmeslingan används då solenergin inte räcker till - och varmvattenberedaren inte kan laddas via solsystemet. Denna värmeslinga är kopplad till husets centrala värmesystem och om värmen från solsystemet inte är tillräcklig kopplas värmesystemet på automatiskt.

Det varma vattnet kan nu enkelt tas upp via rörledningar och transporteras till radiatorer eller kranar. Så snart solenergi kan användas igen, kopplas solanslutningen på och varmvattenberedaren fylls på med med hjälp av värmeenergi.

Varmvattenbuffert med ackumulatortank

För att säkerställa varmvattenkomforten och försörjningen av varmvatten kan en ackumulatortank även användas för lagring av energi från solenergi, uppvärmt vatten från solfångare leds till tanken genom en värmeväxlare. Överskottsenergi lagras för att användas vid ett senare tillfälle.

Vitocell 100-E/-W kan användas i värmesystem med flera värmealstrare och flera värmeförbrukare tack vare flera framlednings- och returanslutningar samt extra anslutningar för mätställen. Särskilt lämpad att kombinera med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.

Vitocell 100-E kan även kopplas ihop med färskvattenmodulen Vitotrans 353. Modulen används för hygienisk varmvattenuppvärmning enligt genomströmningsprincipen. En sådan kombination är särskilt platsbesparande. Dessutom tillåter färskvattenmodulen en hög tappningsprestanda och med genomströmningsprincipen krävs ingen lagring av dricksvatten.

Bivalent varmvattenberedare Vitocell 100-U/W

Stort utbud

Modellerna har lagringskapacitet från 300 till 900 liter.

Vitocell 100-B finns i volymerna 300, 400, 500, 750 och 900 liter.

Vitocell 100-U/-W finns med en beredarvolym på 300 liter. 

Men det är inte enbart komforten som är avgörande, våra bivalenta varmvattenberedare kännetecknas också av en mycket god energieffektivitet med minimerad värmeförlust.

Dricksvatten med hög kvalitet

Även kvaliteten på dricksvattnet är ombesörjd. Modellerna Vitocell 100-W, Vitocell 100-B och Vitocell 100-U / W är utrustade med Ceraprotect-emaljerat stål och uppfyller specifikationerna i standarden DIN EN 12897. Dessa beredare innehar en ledande position inom området emaljerade varmvattenberedare.

Bivalent varmvattenberedare

Bivalenta varmvattenberedare värmer tappvarmvattnet med separata värmeslingor som ansluts direkt till solfångaranläggningen. Dessutom värms tappvarmvattnet upp med en värmepanna med hjälp av den övre värmeslingan.