Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Akademin: kurser och fortbildning

I våra kurser ger vi omfattande information om tekniken och tillämpningen av våra produkter. Läs mer om Viessmann Academy här!

Viessmann AB anordnar regelbundet installations- och försäljningsutbildningar för återförsäljare och serviceföretag. Utbildningen äger huvudsakligen rum på vårt svenska kontor. Mindre utbildningar hålls också på andra ställen efter överenskommelse.  

Efter avslutad Viessmann-utbildning får du ett certifikat som berättigar dig att installera och ta i drift Viessmanns värme- och kylutrustning. Utbildningarna innehåller också information om våra produktinnovationer. Genom att delta i en utbildning kommer du att lära känna våra produkter och installationen kommer att gå smidigare och snabbare.  

Be om mer information direkt från vårt kontor:

Tel: +46 (0) 8-47 48 800
E-post:  info@viessmann.se