Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Natur och aktiv kyla - kylning med värmepumpar

Fråga en expert om råd
Viessmann NC-Box för naturlig kylning

En värmepump är inte bara ett extremt miljövänligt uppvärmningssystem, utan också ett mycket mångsidigt system. Detta beror på att den förutom sin primära uppgift, att förse bostadsbyggnader med värme, även kan kyla luften under de varmare månaderna. Det finns i princip två möjliga kylmetoder, passiv och aktiv kylning.

Natur och passiv kylning med värmepumpar

Passiv kylning (naturlig kylning) fungerar i kombination med en bergvärmepump. Solmediet tar ut värmen från värmekretsen via en värmeväxlare och överför den utomhus. Den naturliga omgivningstemperaturen används också för kylning. Förutom styrenheten och cirkulationspumpen förblir värmepumpen avstängd. Eftersom kompressorn inte behövs för detta krävs ingen ström. Detta gör naturlig kylning till ett särskilt energieffektivt och billigt sätt att kyla en byggnads interiör.

Behaglig kylningseffekt utan störande ljud

Med passiv kyla kan rumstemperaturen sänkas med cirka tre grader Celsius. Den extra ansträngning som krävs för installationen är liten och det finns inget störande ljud under drift. Passiv kylning uppnås med både jordvärme och bergvärme, där de senare ger högre effekt.

Systemägare som vill använda sina värmepumpar för tempererad uppvärmning behöver en så kallad NC-Box. Detta är en helt förmonterad enhet som kombinerar alla nödvändiga komponenter. Installationen av en entreprenör är snabb och okomplicerad.

Aktiv kylning med värmepumpar

Med aktiv kylning är värmepumpens funktion helt enkelt omvänd. Kylmediekretsloppet vänds därför internt, alternativt byts primär- och sekundärkopplingarna ut. Precis som med ett kylskåp genererar värmepumpen då aktivt en kylförmåga. Med denna metod förblir kompressorn i drift och värmepumpen kan ge en större kylkapacitet jämfört med passiv kylning.

Rummen har rätt temperatur tack vare naturlig kylning

Utvunnen värme kan användas på olika sätt

Aktiv kylning kan uppnås med både en bergvärmepump och en luft/vattenvärmepump. Fläktkonvektorer eller golvvärmesystem och/eller väggvärmesystem är lämpliga som kylytor. Den värme som utvinns ur rummen kan antingen återföras till värmekällan eller användas för uppvärmning av tappvarmvatten. På så sätt kombineras värme- och kylfunktionerna i en värmepump ytterst effektivt.