Solceller för kommuner 

Olika värmekrav inom kommunal sektor erbjuder goda möjligheter till användning av solvärmesystem. Dessa kan bland annat användas för uppvärmning av vatten och för uppvärmning vid byggnation av flervåningshus.

Solcellsmoduler

Genom att installera en solcellsanläggning från Viessmann kan var och en bli sin egen elproducent. Att omvandla gratis solenergi till el för egenförbrukning är ekonomiskt intressant och kan i kombination med batterier till och med skapa ett oberoende av det allmänna elnätet.