Solceller för kommuner 

Olika värmekrav inom kommunal sektor erbjuder goda möjligheter till användning av solvärmesystem. Dessa kan bland annat användas för uppvärmning av vatten och för uppvärmning vid byggnation av flervåningshus.

Solcellsmoduler

Genom att installera en solcellsanläggning från Viessmann kan ni enkelt omvandla gratis solenergi till el för egenförbrukning. Det är ekonomiskt fördelaktigt och kan i kombination med batterier till och med skapa ett oberoende av det allmänna elnätet.