Innovativa kyllösningar

Viessmann-koncernen är en av de ledande tillverkarna av innovativa kyllösningar i Europa. I produktportföljen ingår kyl- och frysdiskar med centralkylning som är redo att kopplas in, förångare, kompoundanordningar, kylceller, kyl- och frysaggregat samt tillbehör och tjänster kring montage och underhåll. Det omfattande sortimentet av produkter och tjänster omfattar högeffektiva kyllösningar och ett starkt partnernätverk.

Kunderna har en central kontaktperson för försäljning, marknadsföring och service. Produktionsanläggningarna i Tyskland (tidigare Viessmann Kältetechnik, europeisk marknadsledare inom kylrum) och Finland (Norpe, skandinavisk marknadsledare inom kyllösningar) står för kvalitativt högvärdiga, temperaturreglerade kylrum och kyldiskar samt ett stort kunnande inom området kommersiell kylning. Sammanslagningen av de två företagens mångåriga erfarenhet är fördelaktig för kunderna som får heltäckande kyllösningar från en enda leverantör.

Viessmann erbjuder intelligenta lösningar för detaljhandeln som skapar nya möjligheter för försäljningen av livsmedel. Till framgångsfaktorerna hör de minskade livscykelkostnaderna, skapandet av en trevlig köpupplevelse och anpassning till kundernas individuella konceptkrav.
 

Kyltekniska lösningar för kommersiellt bruk

  • Kyldiskar
  • Kyl- och frysceller
  • Kylaggregat
  • Hyllsystem och tillbehör
     

Låga livscykelkostnader

Viessmann har en helhetssyn på sina produkters livscykel – från installationen, över dagligt bruk, service och underhållsarbeten ända fram till återvinning och avfallshantering. Kunderna får lösningar för låga livscykelkostnader som framtida generationer vinner på.

Trevlig butiksupplevelse

En välunderbyggd förståelse för kundernas verksamhetsrelaterade behov och en omfattande marknadskunskap gör det möjligt att stödja detaljhandlare i skapandet av en trevlig köpupplevelse. Viessmanns kyldiskar är ideala för att presentera livsmedel attraktivt och på så sätt höja omsättningen. Tillsammans med kunderna skapas lösningar som är till lika stor nytta för detaljhandlare som för konsumenter.

Unika detaljhandelskoncept

Kyllösningar från Viessmann är flexibla och uppfyller alla kommersiella krav. Alla produkter kan anpassas efter kundernas individuella behov för att skapa unika detaljhandelskoncept och nya alternativ för utformningen av butiken.


Produktion

Kunder till Viessmann kylsystem har en central kontaktpunkt för försäljning, marknadsföring och service. Produktionsanläggningar i Tyskland och Finland står för hög kvalitet, temperaturkontrollerade kylrum och kylanläggningar samt omfattande know-how inom området för kommersiell kylning. Kombinerad lång erfarenhet från båda företagen har bevarats till gagn för kunderna, som får en omfattande kyllösningar från en enda leverantör.

Vissmanns kontor för kylsystem

Produktion i Tyskland

Viessmann kylsystem GmbH vid Bayerischer Hof är marknadsledare i Europa och största tillverkaren av temperaturkontrollerade kylrum och kylanläggningar för kommersiella och industriella bruk. Drygt 500 anställda producerar högeffektiva och innovativa produkter som uppfyller de höga krav som restauranger, hotell, samt livsmedelsproduktionsföretag ställer.

Viessmann Kühlsysteme GmbH
Schleizer Straße 100
95030 Hof/Saale

Telefon: +49 9281 8140
Telefax: +49 9281 814269

E-Mail: kuehlsysteme@viessmann.de
Web: www.viessmann.de/kuehlsysteme

Certifikat


Produktionsanläggning i Finland

Produktion i Finland

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
PL 24 (Teollisuustie 7)
06151 Porvoo
Finland

Telefon: +358 19 537 8000
Telefax: +358 19 537 8100

E-Mail: info.fi@viessmann.com
Web: www.norpe.com

Certifikat


Viessmannkontor

Kontakt

Försäljningsavdelning Sverige

Viessmann Refrigeration systems AB
Box 1177 (Skalholtsgatan 9)SE-164 26 KISTA
Tel. +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se
Hemsida: https://kyla.viessmann.se/