Plana solfångare för bostadshus

Själva solfångaren är den mest synliga komponenten i ett solsystem. Man kan dela in dessa i platta/plana kollektorer och vakuumrörsamlare. Båda använder den tillgängliga solenergin för att stödja uppvärmningen av fastigheten eller värma tappvarmvattnet.

Med de högeffektiva, plana solpanelerna från Viessmann kan du i årsgenomsnitt spara upp till 60 % av energin för tappvarmvattenuppvärmning. I kombination med en kondenserande panna kan du spara in mer än en tredjedel av den totala årliga elanvändningen tack vare nyttjande av solenergi.

Graf som visar ThermProtect absorbtion

ThermProtect förhindrar överhettning

Mycket soliga dagar kan plana solfångare absorbera mycket energi och lagra den i ett "minne". Om den här energin inte avlägsnas, till exempel om du är bortrest under en längre tid, kan solfångaren överhettas.

Med Viessmanns patenterade ThermProtect-teknik är detta inte ett problem . Systemet stänger av den ytterligare energiförbrukningen när en viss temperatur är uppnådd, när sollagertanken är helt uppvärmd.


Solsken

Solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Genom att installera solpaneler visar du att du genom en aktiv handling tar ansvar för miljön och samtidigt bidrar till en hållbar minskning av koldioxidutsläppen.

Med teknik från Viessmann satsar du på framtidssäkerhet och optimalt samspel mellan alla anläggningens komponenter.

Plana solpaneler

De högeffektiva, plana solpanelerna sparar i årsgenomsnitt upp till 60 procent av energin för tappvarmvattenuppvärmning. I kombination med en kondenserande panna kan mer än en tredjedel av den totala årliga elanvändningen sparas in tack vare solenergin.