Solar-1-2.jpg

Solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Genom att installera solpaneler skickar man ut en signal om att man i handling tar ansvar för miljön och samtidigt bidrar till en hållbar minskning av koldioxidutsläppen. Med teknik från Viessmann satsar du på framtidssäkerhet och optimalt samspel mellan alla anläggningens komponenter.

Plana solpaneler

De högeffektiva, plana solpanelerna sparar i årsgenomsnitt upp till 60 procent av energin för tappvarmvattenuppvärmning. I kombination med en kondenserande panna kan mer än en tredjedel av den totala årliga elanvändningen sparas in tack vare solenergin.