Kyla från värmepumpen 

Passiv och aktiv kyla - skön svalka från din värmepump

En värmepump är inte bara ett extremt miljövänligt uppvärmningssystem, den kan också ge svalka under de varma sommarmånaderna. Det finns i princip två kylmetoder med: passiv och aktiv

Passiv kyla från värmepump

Passiv kylning ("naturlig kylning") är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skaffa sig komfortkyla inomhus. Vid passiv kylning tar brinevätskan respektive grundvattnet upp värmen från värmekretsen via en värmeväxlare och leder ut den. Denna funktion kallas även ”naturkyla” eftersom den använder den naturliga, omgivande temperaturen för avkylning. Under tiden är värmepumpen avstängd sånär som på reglerutrustningen och cirkulationspumpen.

Detta gör "naturlig kylning" en särskilt energibesparande och kostnadseffektiv metod för att kyla byggnader.

Bekväm och tyst kylningseffekt

Med hjälp av passiv kylning kan rumstemperaturen sänkas med cirka tre grader celsius. Den extra ansträngningen under installationen är låg och inga störande ljud uppstår under drift.

Om du vill kyla rummen med hjälp av din värmepump och passiv kyla behöver du bara en NC-box. Det är en helt förmonterad enhet som kombinerar alla nödvändiga komponenter. Installation av en specialist är snabb och okomplicerad.

Aktiv kyla från värmepump

Vid aktiv kylning inverterar man helt enkelt värmepumpens funktion. Kyla framställs genom reversibel drift. Det innebär antingen att kylkretsen vänds om inne i värmepumpen eller att primär- och sekundäranslutningarna kopplas om ute på pumpen. Precis som ett kylskåp producerar värmepumpen sedan kyla. Man talar då om ”aktiv kyla”.

Utvunnen värme kan användas på olika sätt

Aktiv kylning kan uppnås med bergvärme- eller luftvärmepumpar. Värmen som utvinns från rummen kan antingen returneras till värmekällan eller användas för varmvattenuppvärmning. På detta sätt kombineras värmepumpens uppvärmnings- och kylfunktioner extremt effektivt.

Passiv eller aktiv kyla

Kylningen sker enligt två olika metoder. Passiv kylning: Vid passiv kylning tar brinevätskan respektive grundvattnet upp värmen från värmekretsen via en värmeväxlare och leder ut den. Denna funktion kallas även ”naturkyla” eftersom den använder den naturliga, omgivande temperaturen för avkylning. Under tiden är värmepumpen avstängd sånär som på reglerutrustningen och cirkulationspumpen. Aktiv kylning: Vid aktiv kylning inverterar man helt enkelt värmepumpens funktion. Kyla framställs genom reversibel drift. Det innebär antingen att kylkretsen vänds om inne i värmepumpen eller att primär- och sekundäranslutningarna kopplas om ute på pumpen. Precis som ett kylskåp producerar värmepumpen sedan kyla. Man talar då om ”aktiv kyla”.