Passiv eller aktiv kyla

Kylningen sker enligt två olika metoder. Passiv kylning: Vid passiv kylning tar brinevätskan respektive grundvattnet upp värmen från värmekretsen via en värmeväxlare och leder ut den. Denna funktion kallas även ”naturkyla” eftersom den använder den naturliga, omgivande temperaturen för avkylning. Under tiden är värmepumpen avstängd sånär som på reglerutrustningen och cirkulationspumpen. Aktiv kylning: Vid aktiv kylning inverterar man helt enkelt värmepumpens funktion. Kyla framställs genom reversibel drift. Det innebär antingen att kylkretsen vänds om inne i värmepumpen eller att primär- och sekundäranslutningarna kopplas om ute på pumpen. Precis som ett kylskåp producerar värmepumpen sedan kyla. Man talar då om ”aktiv kyla”.