Solar-1-2.jpg

Solvärmesystem för varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Den som idag planerar att investera i en ny värmeanläggning bör redan från början räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till en billigare faktura för dina energikostnader.

Plana solfångare

De högeffektiva, plana solfångarna sparar i årsgenomsnitt upp till 60 procent av energin för tappvarmvattenuppvärmning. I kombination med en kondenserande panna kan mer än en tredjedel av den totala årliga elanvändningen sparas in tack vare solenergin.