Solvärme

Solfångare för kompletterande uppvärmning

Om du eller ditt företag planerar att investera i en ny värmeanläggning bör ni redan från början räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till mycket lägre energikostnader.

Plana solfångare

De högeffektiva, plana solfångarna sparar i årsgenomsnitt upp till 60 procent av energin för tappvarmvattenuppvärmning. I kombination med en kondenserande panna kan mer än en tredjedel av den totala årliga elanvändningen sparas in tack vare solenergin.