Solvärme

Solvärmesystem

För varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Om ni planerar att investera i en ny värmeanläggning är det smart att redan från början räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till lägre energikostnader.