Använder värmepumpar mycket el?


Det finns en oro över att den globala uppvärmningen ökar, och med den växer det ökande trycket på energikonsumenter att minska mängden koldioxid (CO2) som släpps ut i atmosfären varje år. Även om detta ansvar delvis kan hamna på slutanvändaren att inte använda så mycket ström, är det också upp till produkttillverkare ta fram bättre och mer miljövänliga produkter som kan användas i hem och hos företag.

I Sverige använder många fjärrvärme eller någon typ av panna. Ett bra alternativ till detta är en värmepump. Värmepumpar genererar inte koldioxid, men de använder fortfarande ström för att arbeta. I dagsläget genererar elproduktion världen över massor av växthusgasutsläpp på grund av förbränning av fossila bränslen. Så även om värmen i hemmet är från förnybar energi från mark, vatten eller luft så kan värmepumpen fortfarande arbeta med ström från fossila bränslen.

För att en värmepump ska använda helt från förnybar energi, bör elen som den använder fås från någon typ av förnybar källa, exempelvis sol- eller vindkraft. Använder du el från en sån källa gör du din värmepump 100% CO2-neutral. Enligt European Heat Pump Association bidrar faktiskt värmepumpar till en årlig minskning av 916 miljoner ton koldioxidutsläpp i EU. Se mer nedan om hur mycket el en värmepump använder och hur du kan sänka din elräkning. 

Hur mycket el använder värmepumpar?

Effektiviteten hos en värmepump mäts med något som kallas CoP (Coefficient of Performance). Denna enhet bestäms genom att mäta mängden energi som matas in (i detta fall el) och mängden energi (värme) som matas ut. Exempelvis kan en värmepump med CoP på 3 skapa 3 kW värme från varje 1 kW el som används.

En genomsnittligt hushåll kräver cirka 12 000 kilowattimmar (kWh) värme per år, så för att uppnå detta skulle en värmepump med ett CoP på 3 använda 4 000 kW el årligen. Ditt hushåll kan se annorlunda ut när det kommer till hur många kWh som behövs för uppvärmning: totala storleken på huset, hur väl isolerat det är och hur mycket varmvatten som används. Hur många kWh som behövs för värmepumpen beror på hur effektiv den är. En värmepump med ett CoP på 4 skulle använda mindre el för att producera samma mängd värme.

I Sverige kostar el cirka 1,5 kr per kWh för de flesta villor. Detta innebär att en värmepumps driftskostnader kan bli cirka 18 000 kr per år. Fördelen är att du inte behöver betala för fjärrvärme, olja, gas eller andra uppvärmningskostnader eftersom värmepumpen nu hanterar det.

Hur sänker jag min elräkning med en värmepump?

Även om dina energiräkningar kommer att minska om du byter till en värmepump kommer du att se en ökning av din elanvändning. Lyckligtvis finns det några sätt du kan begränsa din värmepumps energiförbrukning och sänka dina elräkning.

Först bör du undvika att ändra den inställda temperaturen. Genom att ofta vrida temperaturen upp och ner beroende på hur varm eller kall du känner dig, kommer värmepumpen att använda mer kraft. Den kommer att använda mindre ström när den håller samma temperatur. Ett tips är alltså att ställa in termostaten för en viss temperatur och sedan försöka undvika att ändra den och ha koll på temperaturen med en app.

Tänk också på att sänka din termostat med en grad kan leda till en minskning av dina energiräkningar med up 2,5%, så du kan till exempel ändra temperaturen till 20 °C från 21 °C.

Ett annat tips är att kontrollera vattenvärmningstemperaturen. Om detta ställs in för högt kommer din värmepump att använda mer energi för att få vattnet till rätt temperatur. Sänk vattentemperaturen till 40 °C eller lägre. Detta räcker fortfarande för att värma vattnet till en tillräckligt varm temperatur.

Felaktigt underhåll av din värmepump kan i värsta fall leda till en ökning av dina energiräkningar med 25%. För luftvärmepumpar kan blockerade och smutsiga filter minskar mängden luftflöde som kan passera genom systemet och kan skada prestandan. Det är också värt att kontrollera fläkten regelbundet för att säkerställa att det inte finns några skräp, till exempel löv som sitter fast i den. Sådana fel gör att värmepumpen får arbeta hårdare än nödvändigt. Stäm av med din installatör hur ofta värmepumpen bör servas..

Slutligen kan många värmepumpar, inklusive de från Viessmann, kombineras med solceller. Genom att använda el som produceras på plats kan du minska dina energiräkningar samtidigt som du minskar koldioxidavtrycket. Man har räknat på att att användning av solceller med solpaneler kan minska driftskostnaderna för din värmepump med upp till 40%. Även om det krävs en investering att ha solceller med solceller, skulle du förmodligen tjäna tillbaka kostnaden inom några år.

Minska elräkningen på andra sätt

Om du vill minska din elförbrukning finns det andra saker du kan prova som inte nödvändigtvis involverar din värmepump. Du kan byta glödlampor till en energisnål variant. De håller inte bara längre utan de sparar också pengar varje år. När det gäller hushållsapparater, till exempel en tvättmaskin och diskmaskin, se till att de är fulla innan du sätter på dem - det är bättre att tvätta en full maskin istället för flera mindre. Isoleringen i hemmet är också en viktig punkt, ju mer värme som sipprar hur bostaden desto mer måste tillföras för att hålla uppe temperaturen.


Komma vidare med din projekt

Hitta en lokal expert

Ange ditt postnummer för att hitta en expert på uppvärmning nära dig. Våra installatörer hjälper dig gärna med offert, platsbesök, installation och service.