Vitocal 300-G värmepump återanvänder solenergi från berg eller grundvatten

Dra fördel av dessa egenskaper

 • Brine/vattenvärmepump, värmeeffekt ensteg: 21,2 till 42,8 kW, tvåsteg: 42,4 till 85,6 kW, högst 428 kW
 • Vatten/vattenvärmepump, värmeeffekt ensteg: 28,1 till 58,9 kW, tvåsteg: 56,2 till 117,8 kW, högst 589 kW
 • Master/slavdrift också möjligt med Vitocal 350-G
 • Låga driftskostnader på grund av höga prestanda: COP-värde enligt EN 14511 till 4.8 (brine 0 °C / vatten 35 °C)
 • Framledningstemperaturer upp till 60 °C
 • Låga driftskostnader med maximal effektivitet tack vare innovativa Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD) med elektronisk expansionsventil (EEV)
 • Tystgående och låg vibration tack vare ljudoptimerad konstruktion
 • Användarvänlig Vitotronic-styrning med grafisk display för väderberoende uppvärmning och "naturkyla" eller "aktiv kyla"
 • Internet-uppkoppling med Vitoconnect för drift och service via Viessmann-appar
 • Förberedd för smarta nät och kombination med solcellssystem
 • Förenklad installation tack vare små och lätta moduler
 • Energieffektivitetsklass A++ / A++
 

Vitocal 300-G värmepump - specialist på hög prestanda

Vitocal 300-G är passar utmärkt för flerfamiljshus eller större enfamiljshus. Den återanvänder värmen som finns precis utanför ytterdörren. Den kan också skräddarsys efter värmebehovet: som enstegs brine/ vattenvärmepump från 21,2 till 42,8 kW och som en vatten/vattenvärmepump från 28,1 till 58,9 kW.

Tvåstegs Vitocal 300-G, baserad på master/slav-principen, är en perfekt lösning i hyreshus eller miljöer där hög prestanda krävs. Den uppnår en värmeeffekt på 42,4 till 85,6 kW (brine/vatten) eller 56,2 till 117,8 kW (vatten/vatten). Även här kan du välja mellan grundvatten eller mark som värmekällor.

Om det inte räcker med denna effekt kan du koppla samman upp till 5 master-/ slavkombinationer med hjälp av kaskadfunktionen som är integrerad i kontrollen och därmed öka effekten till upp till hela 589 kW!

Värmepump Vitocal 300-G

Vitocal 300-G är anpassad för flerfamiljshus eller större enfamiljshus.

Kraftfull och pålitlig

Hjärtat i Vitocal 300-G är den kraftfulla Compliant Scroll-kompressorn med hög driftsäkerhet och pålitlighet. Tillsammans med de stora värmeväxlarna och den integrerade köldmediestyrningen uppnår Vitocal 300-G höga prestanda och framledningstemperatur på upp till 60 °C.

Tyst drift och bra prestanda

Tack vare det hermetiskt tätade höljet och en särskilt smart enhetskonstruktion uppnår Vitocal 300-G brusreducering som långt överträffar förväntningarna inom denna produktkategori av värmepumpar.

RCD-system för maximal effektivitet

RCD står för Refrigerant Cycle Diagnostic System. Systemet övervakar kylkretsen i Vitocal 300-G och tillsammans med den elektroniska expansionsventilen säkerställs maximal effektivitet.

Perfekt för hög värmeeffekt

Vitocal 300-G är det första valet vid större värmebehov. För detta ändamål kan flera värmepumpar anslutas till varandra och fungera som en enda enhet. Detta ger inte bara den önskade höga värmeeffekten, utan ökar också driftsäkerheten för hela systemet. Den modulära strukturen med separata kompressorkretsar säkerställer också särskilt hög effektivitet vid delbelastning och möjliggör samtidig drift med uppvärmning och varmvattenberedning.

Modullösning i master/slavdrift

Med tre effektstorlekar som en master- eller master-/slavversion erbjuder Vitocal 300-G en mängd olika kombinationer som kan finjusteras till önskad effekt. För högre värmebehov kan Vitocal 300-G köras i master/slave-läge med en annan värmepump av samma typ eller med en Vitocal 350-G. Ett kombinerat master/slavsystem, till exempel bestående av en Vitocal 300-G för den uppvärmning och en Vitocal 350-G med hög framledningstemperatur för  varmvattenberedning, gör att värmepumparna kan anpassas optimalt till efterfrågan.

Denna höga variation och den behovsbaserade designen optimerar gångtiderna och säkerställer ekonomisk drift. Slavmodulen styrs av huvudmodulen. Genom att kombinera olika effektstorlekar har systemoperatören möjlighet att anpassa det miljövänliga värmesystemet med olika moduler till sina värmebehov så effektivt som möjligt.

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Regelung Vitotronic 200

Styrning Vitotronic 200 med flera inbyggda funktioner

Den integrerade styrningen har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. Styrningen kan bl.a. kontrollera värme, kyla, varmvatten och ventilation. Dessutom kan egenanvändning av el från en solelanläggning styras med hjälp av inbyggda funktioner. Internetuppkoppling med Vitoconnect 100 möjliggör fjärrstyrning och övervakning via vår ViCare App.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

Vitoconnect-gränssnittet krävs för drift via app. Eftermontering av tidigare värmepumpar i Vitocal-serien (från 2010) är möjligt när som helst.

Vitoconnect 100
ViCare App

ViCare App

ViCare-appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktdetaljer

Översikt

Värmeeffekt (kW)
21,2 till 85,6 kW
COP vid värmedrift
Beroende på effektnivå upp till 6,0
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass Tappvarmvattenberdning
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Enfamiljshus, tvåfamiljshus, flrfamiljshus, företag, Kommun, nybyggnation och modernisering
Manövrering
Einfaches RGB
Vitotronic 200 reglering med klartext och Grafikdisplau, kan styra via ViCare Appen och Vitotrol Plus Appen
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenkomfort
Fler egenskaper
"Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion med AC-box som tillval
Produktsnitt Vitocal 300-G