Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 300-G 42 kW

Bergvärmepump

Vitocal 300-G värmepump återanvänder solenergi från berg eller grundvatten

Värmeeffekt: ensteg: 21,2 till 42,8 kW, tvåsteg: 42,4 till 85,6 kW
Hög prestanda tack vare tvåstegsdesign
Upp till 428 kW som kaskad
Master/slavdrift också möjligt

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika modellerna och fördelarna!

Läs mer nu
Brine/vattenvärmepump, värmeeffekt ensteg:

21,2 till 42,8 kW, tvåsteg: 42,4 till 85,6 kW, högst 428 kW

Nominell värmeeffekt för brine/vatten-drift

28,1 till 58,9 kW (enstegs) och 56,2 till 117,8 kW (tvåstegs)

Hög värmeeffekt

Med tvåstegsversion

Upp till 428 kW möjligt

I en kaskadkrets

Master/slavdrift

också möjligt med Vitocal 350-G

Låga driftskostnader på grund av höga prestanda

COP-värde enligt EN 14511 till 4.8 (brine 0 °C / vatten 35 °C)

Framledningstemperaturer

upp till 60 °C

Låga driftskostnader med maximal effektivitet

tack vare innovativa Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD) med elektronisk expansionsventil (EEV)

Drift i monoläge

Möjligt för uppvärmning och varmvattenberedning

Tystgående och låg vibration

tack vare ljudoptimerad konstruktion

Användarvänlig Vitotronic-styrning

med grafisk display för väderberoende uppvärmning och "naturkyla" eller "aktiv kyla"

Internet-uppkoppling med Vitoconnect

för drift och service via Viessmann-appar

Förmåga till smarta elnät

Redo för framtiden

Förberedd för smarta nät

och kombination med solcellssystem

Förenklad installation

tack vare små och lätta moduler

Vitocal 300-G är anpassad för flerfamiljshus eller större enfamiljshus.

Vitocal 300-G bergvärmepump - när det behövs hög prestanda

Vitocal 300-G är passar utmärkt för flerfamiljshus eller större enfamiljshus. Den återanvänder värmen som finns precis utanför ytterdörren. Den kan också skräddarsys efter värmebehovet: som enstegs vattenvärmepump från 21,2 till 42,8 kW och som en vatten/vattenvärmepump från 28,1 till 58,9 kW.

Tvåstegs Vitocal 300-G, baserad på master/slav-principen, är en perfekt lösning i hyreshus eller miljöer där hög prestanda krävs. Den uppnår en värmeeffekt på 42,4 till 85,6 kW (brine/vatten) eller 56,2 till 117,8 kW (vatten). Även här kan du välja mellan grundvatten eller mark som värmekällor.

Om det inte räcker med denna effekt kan du koppla samman upp till 5 master-/ slavkombinationer med hjälp av kaskadfunktionen som är integrerad i kontrollen och därmed öka effekten till upp till hela 589 kW!

Hjärtat i Vitocal 300-G är den kraftfulla Compliant Scroll-kompressorn med hög driftsäkerhet och pålitlighet. Tillsammans med de stora värmeväxlarna och den integrerade köldmediestyrningen uppnår Vitocal 300-G höga prestanda och framledningstemperatur på upp till 60 °C.

Tack vare det hermetiskt tätade höljet och en särskilt smart enhetskonstruktion uppnår Vitocal 300-G en bullerreducering som långt överträffar förväntningarna inom denna produktkategori av värmepumpar.

RCD står för Refrigerant Cycle Diagnostic System. Systemet övervakar kylkretsen i Vitocal 300-G och tillsammans med den elektroniska expansionsventilen säkerställs maximal effektivitet.

Vitocal 300-G är det första valet vid större värmebehov. För detta ändamål kan flera värmepumpar anslutas till varandra och fungera som en enda enhet. Detta ger inte bara den önskade höga värmeeffekten, utan ökar också driftsäkerheten för hela systemet. Den modulära strukturen med separata kompressorkretsar säkerställer också särskilt hög effektivitet vid delbelastning och möjliggör samtidig drift med uppvärmning och varmvattenberedning.

Med tre effektstorlekar som en master- eller master-/slavversion erbjuder Vitocal 300-G en mängd olika kombinationer som kan finjusteras till önskad effekt. För högre värmebehov kan Vitocal 300-G köras i master/slave-läge med en annan värmepump av samma typ eller med en Vitocal 350-G. Ett kombinerat master/slavsystem, till exempel bestående av en Vitocal 300-G för den uppvärmning och en Vitocal 350-G med hög framledningstemperatur för varmvattenberedning, gör att värmepumparna kan anpassas optimalt till efterfrågan.

Denna höga variation och den behovsbaserade designen optimerar gångtiderna och säkerställer ekonomisk drift. Slavmodulen styrs av huvudmodulen. Genom att kombinera olika effektstorlekar har systemoperatören möjlighet att anpassa det miljövänliga värmesystemet med olika moduler till sina värmebehov så effektivt som möjligt.

Styrning Vitotronic 200 med flera inbyggda funktioner

Den integrerade styrningen har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. Styrningen kan bl.a. kontrollera värme, kyla, varmvatten och ventilation. Dessutom kan egenanvändning av el från en solelanläggning styras med hjälp av inbyggda funktioner. Internetuppkoppling med Vitoconnect 100 möjliggör fjärrstyrning och övervakning via vår ViCare App.

Vitotronic 200

Detaljer om produkten

Värmeeffekt (kW)

21,2 till 85,6 kW

COP vid värmedrift ε*

Beroende på effektnivå upp till 6,0

Energieffektivitetsklass*

A++ / A++ | *Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)

Energieffektivitetsklass Uppvärmning av tappvarmvatten

-

Användningsområde

Enfamiljshus, tvåfamiljshus, flerfamiljshus, företag, kommun.

Manövrering

Vitotronic 200 reglering med klartext och Grafikdisplau, kan styra via ViCare Appen och Vitotrol Plus Appen

Varmvattenberedning

Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenkomfort

Fler funktioner

"Naturkyla”-funktion som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion som tillval.

Produktens tvärsnitt