Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 300-G Pro

Bergvärmepump

En stor och effektiv värmepump för större fastigheter, företag och närvärme

Värmeeffekt: 85 till 222 kW, maximalt 1110 kW (som kaskad).
Användning av grundvatten med en mellanliggande krets
Platsbesparande konstruktion
För kommersiella företag och lokaler för lokala myndigheter

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika modellerna och fördelarna!

Läs mer nu
Nominell värmeeffekt för vätska-/vattendrift

84,9 till 222,2 kW

Nominell värmeeffekt för vatten/vatten-drift

107,2 till 283,0 kW

Utrymmeseffektiv design

Ingången till installationsplatsen behöver bara vara 850 mm bred

Användning av grundvatten med en mellanliggande krets

Vatten/vatten-applikation med en mellanliggande saltlösningskrets

Förmonterad elektrisk utrustning

Möjliggör snabb installation

Beprövad teknik

Säkerställer tillförlitlig funktionalitet

Brine/vatten värmepump

En- och tvåstegs

Låga driftskostnader tack vare höga prestandakoefficienter

COP (coefficient of performance) enligt EN 14511: upp till 4,6 (B0/W35) och 5,8 (W10/W35)

Maximal framledningstemperatur

60 °C (brine 5 °C) för alla storlekar

Låg ljudnivå och låga vibrationer

Tack vare ljudoptimerad apparatdesign

Maximal effektivitet vid varje driftpunkt

Genom innovativt system för diagnostik av köldmediecykeln med elektronisk expansionsventil

Lättanvänd Vitotronic-styrenhet

Med klartext och grafisk visning

Klar att använda anslutning

För felsäkra primära och sekundära pumpar

Elektroniskt mjukstartssystem

För minskad startström och lägre effektuttag från elnätet

Total ljudeffektnivå

Mellan 57 och 69 dB(A) vid nominell värmeeffekt (B0/W35)

Serie med PLC-baserad Vitotronic

För målinriktad integrering i byggnadens ledningssystem (BMS)

Med fem olika produktionsstorlekar kan vi uppfylla de flesta krav från bostads- och affärssektorn.

Vitocal 300-G Pro - Bergvärmepump för stora bostäder och kommersiella byggnader

Värmepumparna Vitocal 300-G Pro med upp till 222,2 kilowatt är serietillverkade. Pro-serien har alla egenskaper från den högeffektiva Vitocal 300-G-serien. Med fem effektstorlekar kan de flesta krav från bostäder och kommersiella byggnader uppfyllas på ett tillförlitligt sätt. Apparaterna är standardiserade, vilket möjliggör snabb och omfattande systemutformning samt transparenta kostnadsberäkningar. Högre effektnivåer kan uppnås genom att upp till fem Vitocal 300-G Pro kopplas samman i en kaskad.

Vitocal 300-G Pro är bara 85 centimeter bred (intagningsmått) och lätt att transportera till uppställningsplatsen med hjälp av den integrerade förflyttningsanordningen på undersidan. För högre effekt kan upp till fem värmepumpar kaskadkopplas.

Vatten/vatten-applikationen med en mellanliggande färskvattenkrets ger en tillförlitlig lösning för direkt användning av grundvatten. En mellanliggande växlare skyddar standardenheten mot kontaminering och minskar underhållsarbetet för värmepumpen.

Den elektriska utrustningen är redan integrerad i värmepumpens hölje. Fabriksmonterade kontaktorer för felsäkra primär- och sekundärpumpar, samt skydd för kompressorerna, minskar installationsarbetet och säkerställer snabb installation av värmepumpen.

Reglerutrustningen är baserad på de regleringar som sitter på Vitocal-serien för en- och tvåfamiljshus, vilket gör den användarvänlig. Kontrollsystemet Refrigerant Cycle Diagnostic Systemet (RCD) övervakar kontinuerligt maskinens effektivitet. Tillsammans med den elektroniska expansionsventilen (EEV), säkerställs då en mycket effektiv och tillförlitlig drift.

Enkel att styra med Vitotronic

Vitotronic 200 kan i standardutförande styra upp till tre värmekretsar. Med funktionen "naturkyla" säkerställer du även ett behagligt inomhusklimat under de varma sommarmånaderna.

Serie med PLC-baserad Vitotronic

Samtliga modeller finns även tillgängliga med en programmerbar logisk styrenhet (PLC). I synnerhet datakommunikation via Modbus/BACnet eller LAN ger möjligheter till ännu mer målinriktad integration i Building Management Systems (BMS). Den PLC-baserade Vitotronic möjliggör även styrning av kylmedelskylare och reglering av upp till tre värme-/kylkretsar.

Styrenhet Vitotronic 200

Kombination med luft/vatten-värmeväxlare

I kombination med en luft/vatten-värmeväxlare erbjuder Vitocal 300-G Pro både kyldrift och användning av luft som värmekälla. Luft/vatten-värmeväxlaren är ansluten till värmepumpen via en vattenkrets och möjliggör värmeåtervinning vid en lufttemperatur på ned till -5 °C. Under -5 °C tar en andra värmegenerator över värmeförsörjningen i dubbelt alternativt läge. Detta möjliggör flexibel systemdesign och bildandet av ett robust system tillsammans med en andra värmegenerator.

För sådana luft/vatten-applikationer finns både Vitocal 300-G Pro och den för detta ändamål konstruerade luft/vatten-värmeväxlaren tillgängliga. En attraktiv lösning från en och samma leverantör.

Detaljer om produkten

Nominell värmeeffekt (kW), enligt EN 14511, B0/W35, spridning 5 K

Typ BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 84,9 kW | typ BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 108,7 kW | typ BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 135,3 kW | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 174,9 kW | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 222,2 kWDS140: 135,3 kW | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 174,9 kW | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 222,2 kW

Nominell värmeeffekt (kW), enligt EN 14511, W10/W35, spridning 5 K

Typ BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 107,2 kW | typ BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 139,8 kW | typ BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 175,0 kW | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 227,0 kW | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 283,0 kWDS140: 175,0 kW | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 227,0 kW | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 283,0 kW

Koefficient för prestanda ε (COP) B0/W35

Typ BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 4.55 | typ BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 4.49 | typ BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 4.35 | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 4.49 | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 4.60

Koefficient för prestanda ε (COP) W10/W35

Typ BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 5.74 | typ BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 5.78 | typ BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 5.74 | typ BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 5.84 | typ BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 5.64

Användningsområde

Bostadsbyggnader, kommersiella företag, lokaler för lokala myndigheter

Drift

Vitotronic 200 styrenhet med klartext- och grafikdisplay