Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocal 350-G Pro

Bergvärmepump

Kompakt inverterstyrd bergvärmepump för uppvärmning, kylning och tappvarmvattenberedning.

Värmeeffekt (kW): 76,7 | 101,9 | 144,6 | 192,6
Effektiv uppvärmning av tappvarmvatten
Kyleffekt (kW): 58,9 | 75,4 | 103,7 | 141,7
Max. framledningstemperatur: 75 °C

Miljöanpassade värmepumpar - läs mer om de olika modellerna och fördelarna!

Läs mer nu
Nominell värmeeffekt

76,7 till 192,6 kW

Nominell Kyleffekt

58,9 till 141,7 kW

Uppvärmning av dricksvatten

Effektiv uppvärmning av tappvarmvatten tack vare höga framledningstemperaturer på upp till 75 °C

Digital PLC-styrning

Värmepumpsreglering med omfattande systemfunktionalitet

Systemstyrning

Anslutning till Vitocontrol 200-M eller BMS eller valfri styrning via Modbus/BACnet

Fjärrövervakning

Systemövervakning och online-fjärråtkomst till värmepumpens styrning när som helst

Kompakta mått

för utrymmesbesparande installation

Ljudisolerande hölje

Köldmediekretsen är separat upphängd för minimal vibrationsöverföring

Servicevänlig

1 köldmediekrets för 4 enhetstyper

Frisrående frekvensomvandlare i ett slimmat hölje möjliggör ett kompakt värmepumpshölje för enklare installation.

Vitocal 350-G PRO - Flexibel bergvärmepump för ett brett spektrum av applikationer inom den kommersiella sektorn.

Vitocal 350-G PRO är en kompakt inverterstyrd bergvärmepump för uppvärmning, kylning och varmvattenberedning. Som värmekälla kan mark, grundvatten eller uteluft användas. Med fyra storlek är Vitocal 350-G PRO en flexibel värme- och kyllösning som uppfyller de individuella kraven i bostäder, större byggnader och industriapplikationer.

Högeffektiva kolvkompressorer med frekvensstyrd kapacitetsreglering i kombination med en elektronisk expansionsventil genererar den värme- eller kyleffekt som krävs för respektive byggnad. Dessutom säkerställer den frekvensstyrda regleringen en balanserad drifttid för kompressorerna och därmed en längre livslängd.

Värmepumpens PLC-styrningen har hög funktionalitet. Som tillval finns ytterligare systemfunktioner som "aktiv" eller "naturlig kylning" och/eller styrning av upp till fyra värme-/kylkretsar. Det innebär att värmepumpen kan anpassas efter kundens önskemål, ända upp till styrning av hela systemet.

För att täcka behövet även vid spetslast kan Vitocal 350-G PRO styra ytterligare en värmegenerator - t.ex. en gaspanna. Även en master/slave-kombination är möjlig, där den andra värmepumpen styrs av mastervärmepumpen. I befintliga energisystem kan Vitocal 350-G PRO styras externt via den överordnade styrenheten Vitocontrol 200-M. Dessutom kan den integreras i ett BMS-system (Building Management System) via potentialfria kontakter eller styras via Modbus/BACnet.

Fördelar

Med 75 °C framledningstemperatur perfekt lämpad för renovieringsprojekt.
Monovalent uppvärmning, kylning och beredning av varmvatten möjlig
Höga driftsnivåer tack vare högeffektiva kolvkompressorer med frekvensstyrning.
Kompakta mått för platsbesparande installation
Köldmediekretsen är separat upphängd för minimal vibrationsöverföring
Ljudisolerande hölje
Hög systemfunktionalitet med en reglering
Förinstallerad på fabriken med kopplings-, styr- och säkerhetsanordningar
Snabb montering och enkelt underhåll
Anslutning till Vitocontrol 200-M eller BMS
PLC reglering med omfattande systemfunktionalitet
Servicevänlig: 1 köldmediekrets för 4 enhetstyper
Victaulic-kopplingsanslutning med flänsadapter för maximal flexibilitet
Förmonterade frekvensomvandlare i kompakt hölje för golv- eller väggmontage.
Separat levererade kåpor medför ett mindre intagningsmått för värmepumpen.
Systemövervakning och online-fjärråtkomst till värmepumpens styrning när som helst
Integrerat diagnossystem för snabb felavhjälpning

Detaljer om produkten

Värmeeffekt (kW)

76,7, | 101,9 | 144,6 | 192,6

Kyleffekt (kW)

58,9 | 75,4 | 103,7 | 141,7

Maximal framledningstemperatur

75 °C

Ljudeffekt (max B0/W55)

67,5 dB(A) (Typ BWR/BWS 352.C075)

Effektivitetsklass

A++ (typ BWR/BWS 352.C075)

Ytterligare produktfunktioner
  • Digital PLC-reglering
  • Master/slave-kombination för högre systemprestanda
  • Samtidig uppvärmning och kylning
  • Frekvensstyrda kolvkompressorer
Användningsområde

Bostäder, större byggnader och energiapplikationer.

Produktsnitt