Viessmann färskvattenmoduler

Kan kombineras med Solar-Divicon

Färskvattenmodulerna Vitotrans 353 är perfekta att kombinera med en termisk solfångaranläggning. Den utmärkta kylningen av värmesystemsvattnet med direktväxlaren Vitotrans 353 ökar effektiviteten i solvärmekretsen, eftersom solvärmekretsens temperatur kan sänkas av den kalla returledningen.

Färskvattenmoduler

Färskvattenmodulerna är till för en bekväm och hygienisk tappvarmvattenuppvärmning med hjälp av genomströmningsprincipen. Till skillnad mot en vanlig varmvattenberedare lagras inte tappvarmvattnet, utan värms upp av en direktväxlare först när det behövs. Energin som behövs för uppvärmningen av tappvarmvattnet hämtas från en ackumulatortank som kan värmas upp med olika system, som solvärmesystem, värmepump, träbränslepanna, olje-/gaspanna eller andra system.