Färskvattenmodul Vitotrans 353

Dra nytta av följande fördelar

  • Många användningsområden tack vare hög tappningskapacitet, t.ex. i enfamiljs-/tvåfamiljshus, sportanläggningar, äldreboenden
  • Tack vare genomströmningsprincipen tillhandahålls alltid färskt tappvarmvatten, ingen varmvattenberedare behövs
  • Kompett sammansatt modul i fabrik för snabb och enkel vägg- eller beredarmontering – reglerutrustning och lågenergipump är integrerade och anslutna
  • Den kompakta konstruktionen möjliggör enkel integrering i en befintlig värmeanläggningen med ackumulatortank
  • Reglering med fullgrafikdisplay
  • Kaskadkoppling är möjlig utan övrig extern reglerutrustning

Obs:

Lämplig för system med en hårdhetsgrad på vattnet upp till 20° dH (3,6 mol / m³). Tappvattenanslutningarna kan installeras på vänster eller höger sida. Anslutning till ackumulatortank (hetvattensidan) sitter alltid i toppen på modulen.

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Hygienisk tappvarmvattenproducering med hjälp av genomströmningsprincipen

Färskvattenmodulen producerar tappvarmvatten effektivt, enkelt och hygieniskt med hjälp av genomströmningsprincipen. Tillskillnad från konventionella varmvattenberedare, där man fyller beredaren med varmt vatten, värmer man med dessa tappvarmvattnet via en kraftfull plattvärmeväxlare med hög utväxling.  Ackumulatortanken som man använder till utväxlingen av tappvarmvattnet från, kan värmas med valfri värmekälla som solvärmesystem, värmepump, träbränslepanna, olje-/gas- panna eller något annat sytem.

Vitotrans 353 kan säkerställa en konstant utloppstemperatur  vid tappstället  vid olika tappvolymer. Högeffektiva cirkulationspumpar  av den senaste generationen styr hastigheten av ett integrerat kontrollsystem så att tappvarmvattenflödet alltid är optimalt anpassas till tappstället.

Vitotrans 353 ger en utmärkt komfort, optimal hygien och en riktigt energisnål drift.

Vitotrans 353 finns fem olika utföranden. För väggmontage finns typ PBS (kapacitet 25 l / min), PBM (kapacitet 48 l / min) och PBL (kapacitet 68 l / min). För montering på Vitocell finns PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min).


Färskvattenmodul i basutförande

Färskvattenmodul i basutförande

I basutförande levereras modulen utan varmvattencirkulation men kan utrustas med ett cirkulationsset (tillbehör).
För att öka tappvolymen kan upp till fyra enskilda bas-moduler sammankopplas i en kaskad. 
Ingen extra reglering behövs då de integrerade regleringarna kommunicerar med varandra över BUS.


Färskvattenmoduler för montering på Vitocell

Två typer av Vitotrans 353 är framtagna för att monteras på Vitocell hetvattenackumulatorer. Det är typerna PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min). De två typer som är till för att monteras på Vitocell är typerna PZS (kapacitet 25 l / min) och PZM (kapacitet 48 l / min). För enkel och snabb montering av dessa typer levereras de från fabrik med monterad Cirkulationspump (sekundärpump) och integrerad returledningsfördelar-sats. Färskvattenmodulerna  kan kombineras med följande Vitocell hetvattenackumulatorer:

Färskvattenmoduler för montage på  Vitocell

Genomskärning Vitotrans 353

Vitotrans 353 i genomskärning