Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 100-L

Varmvattenberedare

Beredare för varmvattenanläggningar i beredarladdsystemet, beredarvolym: 500 till 1000 liter.

Korrosionsskyddad beredarbehållare
Extra katodiskt skydd
Låga värmeförluster
Kombination med kondenserande pannor

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Korrosionsskyddad beredarbehållare

av stål med Ceraprotect-emaljering

Extra katodiskt skydd

via en magnesiumanod, strömanod kan levereras som tillbehör

Komplett isolering

Med högeffektiv beredarladdpump, värmevattenpump samt komplett isolering

Kombination med kondenserande pannor

Tillsammans med värmeväxlarsatsen Vitotrans 222 (tillbehör) som laddsystem är den särskilt lämplig i kombination med kondenserande pannor

Med högeffektiv beredarladdpump, värmevattenpump

samt komplett isolering

Exakt beredarladdning

Exakt beredarladdning även vid glidande framledningstemperatur

Klass för energieffektivitet: B

Typ CVL, 500 liter

Avtagbar isolering

Enkel transport tack vare avtagbar isolering

Elpatron och laddningsrör som tillbehör

Elpatron och laddningsrör för användning i kombination med värmepumpar kan levereras som tillbehör

Vitocell 100-L varmvattenberedare med separat värmeväxlarsats, Vitotrans 222

Vitocell 100-L bildar tillsammans med den separata Vitotrans 222 (80, 120 och 240 kW, levereras i tillbehörssatsen) ett laddsystem för uppvärmning av tappvarmvatten. Värmeväxlarsatsen består av värmeväxlare, armaturer och pumpar.

Som tillbehör kan shuntenheter och termostater samt reglerutrustningen Vitotronic 200-H, typ HK1B eller HK3B, levereras.

Vitocell 100-L i användning

Det kompletta systemet används framför allt för följande användningsområden och förhållanden:

  • Värmekretsar där låga returtemperaturer krävs eller med begränsade returtemperaturer, t.ex. vid fjärrvärme eller kondenserande pannor. Genom den stora differensen på tappvattensidan blir returtemperaturen på värmevattensidan låg. Detta ger en intensiv kondensation vid användning av kondenseringstekniken.
  • Stora beredarvolymer med tidsförskjutna påfyllnings- och avtappningstider, t.ex. vattentappning under vissa av dygnets timmar i skolor, idrottsanläggningar, sjukhus, kaserner, personalbyggnader, flerfamiljshus med mera.
  • Kortvariga toppbelastningar, det vill säga höga tappningskvoter och olika eftervärmningstider, till exempel tappvarmvattenuppvärmning i simhallar, idrottsanläggningar, industrier och slakthus.
  • Vid begränsad plats, eftersom beredarladdsystemet har hög kapacitet.

Detaljer om produkten

Beredarvolym
  • Typ CVL: 500 liter
  • Typ CVLA: 750 och 950 liter
Klass för energieffektivitet
  • Typ CVL: B
Produkttvärsnitt Vitocell 100-L typ CVLA (950 liter)