Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 140-E

Ackumulatortank

Ackumulatortank med anslutning för solfångare, cylinderkapacitet: 400, 600, 750 och 950 liter

Mångsidig användning
Låga värmeförluster
Pumpstation för solfångarkretsen
Färskvattenmodul Vitotrans 353

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Mångsidig användning

Särskilt lämplig för solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor

Låga värmeförluster

Genom mycket effektiv och heltäckande värmeisolering

Pumpstation för solfångarkretsen

För enkel montering på cylindern som tillbehör (ingår i standardleveransen med 400 liters kapacitet)

Vitotrans 353 färskvattenmodul

För hygienisk varmvattenberedning enligt principen för ögonblicklig varmvattenberedning

Lämplig för system med flera värmegeneratorer

Genom flera flödes- och returanslutningar samt ytterligare anslutningar för mätpunkter

Vitotrans 353 kan också installeras på cylindern

Finns som tillbehör

Vitocell 140-E: mångsidigt kombinerbar ackumulatortank

För lagring av värmevatten i samband med solvärmesystem och värmepumpar. Med intern indirekt spole för anslutning till solfångare. Utförande enligt DIN 4753.

Dra nytta av följande fördelar

  • Förenklad installation genom integrering av solvärmeväxlaren. Det behövs ingen extra pump.
  • Optimerad anslutning av flera värmealstrare, inklusive värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Som tillval kan en elkassett integreras.
  • Färskvattenmodul för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.

Detaljer om produkten

Beredarvolym
  • Typ SEIA: 140 liter
  • Typ SEIC: 600, 750 och 950 liter
Produkttvärsnitt Vitocell 140-E typ SEIC (750 liter)